Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Privatne visoke škole

Naša misija je obrazovanje mladih profesionalaca koji će se baviti PR-om, menadžmentom i prevođenjem kreativno i efektivno, ali i sa poštovanjem i visokim etičkim i profesionalnim standardima.

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Osnovna misija Visoke škole je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Studijski programi:
Filološko-umetnički fakultet
Filozofski fakultet - Niš
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Fakultet za strane jezike
University American College Skopje (UACS)
American College of Thessaloniki
eCampus University