Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu

Državne visoke škole

Kao poseban kvalitet svih studijskih programa Visoke ICT škole izdvajamo objedinjavanje danas neraskidivo povezanih informacionih i komunikacionih tehnologija, što predstavlja jedan od glavnih trendova elektrotehnike, računarstva, saobraćajne infrastrukture uopšte i finansija .

Studijski programi:
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću
Saobraćajni fakultet