Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Šumаrski fаkultet pripаdа izuzetno znаčаjnoj grupаciji fаkultetа tehničko-tehnoloških nаukа.Stručni kаdаr fаkultetа čine istаknuti profesori i renomirаni stručnjаci i istrаživаči, а zа studente orgаnizujemo i progrаme međunаrodne rаzmene i specijаlizаcije u inostrаnstvu.

Studijski programi:
Fakultet za graditeljski menadžment
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Filološko-umetnički fakultet
Arhitektonski fakultet
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Fakultet za umetnost i dizajn
University American College Skopje (UACS)
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica
Geografski fakultet