Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka strukovna turistička škola u Beogradu
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)
Geografski fakultet
Fakultet za sport i turizam - TIMS
Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu
Fakultet za hotelijerstvo i turizam