Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka strukovna turistička škola u Beogradu

Državne visoke škole

Moderna visokoobrazovna ustanova koja svojim studentima pruža obrazovanje, koju odlikuju tradicija, kvalitetan nastavni i vannastavni kadar i vrhunska tehnička opremljenost.

Studijski programi:
Geografski fakultet
Fakultet za sport i turizam - TIMS
Fakultet poslovne ekonomije
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu
Poslovni fakultet u Valjevu
Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment - Departman za turistički i hotelijerski menadžment (DTHM)