Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Osnovna misija Visoke škole je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Studijski programi:
Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
English School of Business
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
eCampus University
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet za sport i turizam - TIMS
Filozofski fakultet - Niš
Visoka strukovna škola ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije