Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka strukovna škola ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Privatne visoke škole

Naša misija je obrazovanje mladih profesionalaca koji će se baviti PR-om, menadžmentom i prevođenjem kreativno i efektivno, ali i sa poštovanjem i visokim etičkim i profesionalnim standardima.

Studijski programi:

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Osnovna misija Visoke škole je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Studijski programi:
English School of Business
Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
eCampus University
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Filozofski fakultet - Niš
Fakultet za sport i turizam - TIMS