Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Univerzitet Union

Osnovna misija Visoke škole je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Studijski programi:

Pravni fakultet Univerziteta Union

Univerzitet Union

Prijava za drugi upisni rok traje do 09.09 2016. godine, a polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 12.09.2016. godine sa početkom u 10 časova

Studijski programi:
University American College Skopje (UACS)
Fakultet za poslovne studije i pravo
eCampus University
Pravni fakultet
American College of Thessaloniki
Pravni fakultet u Beogradu
Panevropski Univerzitet Apeiron
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Pravni fakultet u Kragujevcu
Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki"
Departman za pravne nauke
Pravni fakultet u Nišu
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru