Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Poslovni fakultet u Beogradu - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE)
Visoka sportska i zdravstvena škola
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica
Akademija umetnosti - Novi Sad
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Fakultet dramskih umetnosti
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu
DOBA - Fakultet za primenjene poslovne i društvene studije