Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac
International Business School
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Fakultet za kulturu i medije
Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Fakultet za poslovno industrijski menadžment
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
University of Trieste - Department of Economics, Business, Mathematics and Statistics
Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
Akademija fudbala