Prijemni.infostud.com

Osnovne studije

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu:

Rezultati pretrage

Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Departman za pravne nauke
Agronomski fakultet
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Ekonomski fakultet - Kragujevac
Fakultet za biofarming Bačka Topola
Fakultet za preduzetnički biznis
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
London School of Commerce, Belgrade
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu)
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica
Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu
Ekonomski fakultet - Niš