Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Broj jedinki po jedinici naseljenog prostora u datom momentu je:
 • 2. Sekundarna oocita i prvo polarno telo se međusobno razlikuju po:
 • 3. Prvi moždani živac je:
 • 4. Mejotski „crossing over" obezbeđuje rekombinaciju gena između:
 • 5. Hloroa (žutilo lišća) je posledica nedostatka:
 • 6. Označiti NETAČNU tvrdnju:
 • 7. Kada se ukrste dve biljke fraška iz F1 generacije, koje imaju okruglo i žuto seme (genotip AaBb), u F2 generaciji se dobija fenotipski odnos:
 • 8. Posebni organi za disanje vodenih životinja su:
 • 9. Pektinske materije se obrazuju u:
 • 10. Krebsov ciklus se odvija:
 • 11. Natrijum nitrat je:
 • 12. U međumozgu se nalazi:
 • 13. Arefleksija podrazumeva:
 • 14. Osnovni respiratorni organi kičmenjaka (unutrašnje škrge i pluća) su tvorevine:
 • 15. Životne zajednice su: