Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Supstance koje sprečavaju ili usporavaju razmnožavanje mikroorganizama koji su najčešći uzrok kvarenja hrane, zovu se:
 • 2. Osnovne jedinice građe genomske DNK je:
 • 3. Kortikalnom reakcijom tokom procesa oplođenja kod čoveka:
 • 4. Biom je:
 • 5. Aerobna faza ćelijskog disanja odvija se u:
 • 6. Provodni nastavak čulnih ćelija mirisnih organa kičmenjaka direktno se vezuje za:
 • 7. Hromozom se sastoji od dve hromatide:
 • 8. Duboka jama, zglobna čašica za zglobljavanje sa glavom butne kosti, nalazi se na:
 • 9. Odlika placente čoveka je:
 • 10. Označiti NETAČNU tvrdnju:
 • 11. Globalni ekološki sistem koji predstavlja vrhunsko jedinstvo žive i nežive prirode na Zemlji i obuhvata čitav prostor naseljen živim svetom je:
 • 12. Zaokružite grupu ćelija koja nastaje posle telofaze I:
 • 13. Zaokružiti NETAČNU tvrdnju:
 • 14. Ždrelno suženje je:
 • 15. Životne zajednice su: