Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. U sastav ćelijske membrane od lipida mogu da ulaze:
 • 2. Grupi homeotermnih životinja pripadaju:
 • 3. Severne četinarske šume su:
 • 4. Međućelijska tečnost je po sastavu:
 • 5. Nedostatak svetlosti izaziva kod biljaka pojavu:
 • 6. Označiti NETAČNU tvrdnju:
 • 7. Koje tkivo NIJE nadražljivo:
 • 8. Molekuli RNK se nalaze u:
 • 9. Šta je transkripcija?
 • 10. Prokariotske ćelije imaju:
 • 11. Zaokružite tačnu tvrdnju:
 • 12. Označiti NETAČNU tvrdnju:
 • 13. Kod jajne ćelije ptica brazda se:
 • 14. Prema većini savremenih shvatanja, osnovnu jedinicu evolucije predstavlja:
 • 15. U ćelijama se ne deponuju kao rezervna materija: