Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Biosintezu glikoze i lipida obezbeđuju:
 • 2. Zaokružite NETAČNU tvrdnju:
 • 3. Kom tipu ekoloških faktora pripadaju karakteristike reljefa?
 • 4. Osnovni respiratorni organi kičmenjaka (unutrašnje škrge i pluća) su tvorevine:
 • 5. Iza ramenog zgloba ne nalazi se jedan od navedenih mišića:
 • 6. Proces cepanja teških jezgara i formiranje lakših, uz oslobađanje energije naziva se:
 • 7. Trihinela se razvija u crevu:
 • 8. Zaokružite tačnu tvrdnju:
 • 9. Urbani ekosistemi su:
 • 10. Osnovni respiratorni organi kičmenjaka (unutrašnje škrge i pluća) su tvorevine:
 • 11. Najveća grana luka aorte je:
 • 12. Od ćelija ektoderma nastaje:
 • 13. Supstance koje sprečavaju ili usporavaju razmnožavanje mikroorganizama koji su najčešći uzrok kvarenja hrane, zovu se:
 • 14. Srednje uho je prisutno:
 • 15. Šta NIJE tačno za izotoničku kontrakciju: