Prijemni.infostud.com
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. U limfi se nalaze:
 • 2. Prodor većeg broja spermatozoida u oplođenu jajnu ćeliju sprečava:
 • 3. Površinski sloj lista se naziva:
 • 4. Neutrofilni leukociti se karakterišu:
 • 5. Šta NIJE tačno za izotoničku kontrakciju:
 • 6. Zaokruži organelu koja je ista u svim ćelijama jednog organizma:
 • 7. Najčešći rezervni materijal biljaka predstavlja:
 • 8. Šta se od sledećeg NE nalazi u srži bubrega?
 • 9. Ekološki faktori koji obuhvataju celokupno delovanje čoveka na živu prirodu su:
 • 10. Stenovalentni organizmi:
 • 11. Komplementarne baze u molekulu DNK su povezane:
 • 12. Kretanje kiseonika i ugljendioksida kroz ćelijsku membranu se odvija:
 • 13. Zaokružite NETAČNU tvrdnju:
 • 14. Urođene anomalije kao što su rascep nepca, iščašenje kukova i defekt nerve cevi nasleđuju se:
 • 15. Hormone koji regulišu količinu kalcijuma i fosfora u krvi luči: