Prijemni.infostud.com
 • 1. Interpersonalna komunikacija je komunikacija koja se odvija između dve ili više osoba?
 • 2. Društveni proizvod (DP) predstavlja:
 • 3. Isticanje u grupi je rezultat potrebe za:
 • 4. Koliko država članica danas ima Evropska unija?
 • 5. Zajmovni kapital se pojavljuje kao osamostaljeni deo novčanog kapitala iz proizvodne sfere društvene reprodukcije:
 • 6. Nepovoljno ekonomsko stanje nekog privrednog subjekta koje se ogleda u kreditnoj nesposobnosti i nelikvidnosti je:
 • 7. Prihod od akcija je:
 • 8. Apresijacija valute stimuliše:
 • 9. Država čiji je neto izvoz negativan ima:
 • 10. Tržišna privreda je privreda u kojoj:
 • 11. U okviru 4P marketing miksa "Place" označava:
 • 12. Profit se obračunava kao razlika izmedju:
 • 13. Robni promet obuhvata:
 • 14. Dokument kojim kupac naručuje određenu vrstu robe ili usluge je:
 • 15. Delatnost privrednog društva uređuje se: