Prijemni.infostud.com
 • 1. Recesija je:
 • 2. Zemlje fiskalnog raja su:
 • 3. Koncept koji poslovni subjekti usvajaju dobrovoljno, a po kome nadilaze svoju primarnu funkciju sticanja i raspodele profita i ostvaruju pozitivan uticaj na svoje okruženje naziva se:
 • 4. Preduzetnička dobit predstavlja:
 • 5. Akcije su:
 • 6. Obveznice su:
 • 7. Osnovne funkcije novca su:
 • 8. Prema ročnosti, izvori sredstava preduzeća mogu biti:
 • 9. Prema načinu izrade kalkulacije se dele na:
 • 10. Pod angažovanjem sredstava podrazumeva se:
 • 11. Međunarodni monetarni fond (IMF) je:
 • 12. Monopol je:
 • 13. Dobitak predstavlja pozitivnu razliku između:
 • 14. Akcionarsko društvo osnivaju:
 • 15. Privatizacija predstavlja: