Prijemni.infostud.com
 • 1. Industrijska revolucija u Velikoj Britaniji vezuje se za:
 • 2. Menadžment je:
 • 3. Elastičnost tražnje je:
 • 4. Preduzeće kao sistem ima sledeće podsisteme:
 • 5. Recesija je:
 • 6. Za obaveze komanditnog društva:
 • 7. Pojavom zajmovnog (novčanog) kapitala profit se deli na:
 • 8. Monetarna ravnoteža je usaglašenost između:
 • 9. Naknada koju zakupac plaća kapitalisti-zemljovlasniku za korišćenje njegovog zemljišta zove se:
 • 10. Privredno društvo osnivaju:
 • 11. U ulozi osnivača privrednog društva mogu da se jave:
 • 12. Trustovi su:
 • 13. Obveznice su:
 • 14. Koji su segmenti proizvodnje?
 • 15. Svrhu postojanja preduzeća definišemo kroz: