Prijemni.infostud.com
 • 1. Komunikativnost je:
 • 2. U kojoj bivšoj jugoslovenskoj republici je uveden valutni odbor:
 • 3. Cena koštanja (CK) predstavlja:
 • 4. Ogranak privrednog društva:
 • 5. Princip produktivnosti glasi:
 • 6. Materijalna proizvodnja je:
 • 7. Sredstva privrednog društva služe za:
 • 8. Društveni proizvod u odnosu na nacionalni dohodak je:
 • 9. Akcionarsko društvo predstavlja društvo čiji je kapital podeljen na:
 • 10. Varijabilno progresivni troškovi:
 • 11. Pojavni oblici sredstava mogu biti:
 • 12. Povećanje nezaposlenosti utiče na:
 • 13. Kada je ponuda elastična a kada neelastična?
 • 14. Fleksibilni devizni kurs je:
 • 15. Poslovnu politiku preduzeća kreiraju: