Prijemni.infostud.com
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. U koju grupu smeštajnih kapaciteta spadaju moteli i pansioni?
 • 2. Prihodi od inostranog turizma su na kraju 20.veka učestvovali u ukupnoj vrednosti izvoza roba i usluga u Španiji sa
 • 3. Učešde osnovnih smeštajnih kapaciteta u broju nodenja stranih turista u Srbiji 2005.godine iznosilo je
 • 4. Obračunati iznosi za utrošenu energiju spadaju u troškove:
 • 5. Generalna skupština UNWTO je 1999. godine usvojila:
 • 6. U feudalnom poretku razvoj turizma je
 • 7. Ogist Eskofje je bio:
 • 8. Dominantna vrsta prevoza pri dolasku turista u Veliku Britaniju i Grčku je
 • 9. Kada je započelo stvaranje tzv. hotelskih lanaca?
 • 10. Kod poslova osiguranja od odgovornosti u hotelijerstvu osiguranik je:
 • 11. Organizacija Vodeći hoteli sveta ("The Leading Hotels of the World") formirana je:
 • 12. Agencijski predstavnik je ovlašćen da predstavlja turističku agenciju pred:
 • 13. Itinerer je:
 • 14. Ugovor o alotmanu zasniva se na:
 • 15. Prema kriterijumu da li više daje ili prima u međunarodnom turističkom prometu i potrošnji, svako tržište se može podeliti na