Prijemni.infostud.com
 • 1. U barskom poslovanju jestivi led ne može se koristiti:
 • 2. Somelijer je:
 • 3. Šta predstavlja polupansion?
 • 4. Servirni stolovi u restoranskom poslovanju služe za
 • 5. Posluživanje hrane na hladno-toplom bifeu organizuje se:
 • 6. Od čega ne zavisi postavka kuvera?
 • 7. Navedi vrste naplate ugostiteljskih usluga:
 • 8. Na banketu, posluživanje aperitiva organizuje se:
 • 9. Šta su barske mešavine?
 • 10. Šta predstavlja pojam „frapiranje vina“?
 • 11. Koje vino biste preporučili uz mesa divljači i mesa guske i patke?
 • 12. Kada se načini usluživanja mogu kombinovati?
 • 13. Šta je bola?
 • 14. Od kog materijala se najčešće pravi pribor za jelo u restoranskom poslovanju?
 • 15. Šta je restoran?