Prijemni.infostud.com
 • 1. Šta predstavlja pojam „frapiranje vina“?
 • 2. Od kog materijala se najčešće pravi pribor za jelo u restoranskom poslovanju?
 • 3. Posluživanje hrane na hladno-toplom bifeu organizuje se:
 • 4. Prema vremenu ispijanja, kokteli se dele na:
 • 5. Kada se načini usluživanja mogu kombinovati?
 • 6. Šta predstavlja polupansion?
 • 7. U barskom poslovanju jestivi led ne može se koristiti:
 • 8. Ko najčešće prima porudžbine u restoranskom poslovanju?
 • 9. Od kog mesa se priprema Tatar biftek?
 • 10. Šta su barske mešavine?
 • 11. Kuver za rakove se sastoji od:
 • 12. Servirni stolovi u restoranskom poslovanju služe za
 • 13. Šta je bola?
 • 14. Somelijer je:
 • 15. Na banketu, posluživanje aperitiva organizuje se: