Prijemni.infostud.com
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Predstavlja eksploataciju sredstava prevoza i namenjen je samo određenom korisniku koji je i vlasnik sredstava prevoza:
 • 2. Sve osigurane skretnice ako nemaju mehanički ili električni kontrolni zasun su:
 • 3. Vozovi namenjeni za prevoženje putnika na dužim relacijama, a koji se zadržavaju na stanicama i pojedinim stajalištima su:
 • 4. Zbir sopstvene mase kola i mase tovara podeljen brojem osovina je:
 • 5. Signali koji pokazuju u kom se položaju nalazi skretnica, odnosno za koji je kolosek postavljen kolosečni put i da li predstoji vožnja preko skretnice uz jezičak ili niz njega nazivaju se:
 • 6. Sastajanje dva voza, ili više vozova istog smera u stanici jednokolosečne ili dvokolosečne pruge, u slučaju kada se voz koji je ranije prispeo otprema pre voza koji je prispeo kasnije je:
 • 7. Stanica obeležena ranžirnim brojem i pripadajuće stanice po putokazu iza te stanice u smeru kretanja bruta naziva se:
 • 8. Osigurane skretnice koje se postavljaju na licu mesta i zaključavaju bravom su:
 • 9. Prostorni odsek između stanice i odjavnice, ili odjavnice i odjavnice koje regulišu sleđenje uzastopnih vozova naziva se:
 • 10. Položaj skretnice kad je ona postavljena za nameravanu vožnju u pravac ili u skretanje je:
 • 11. Oznakom S-64 označava se:
 • 12. Saobraćaj vozova na dvokolosečnoj pruzi opremljenoj SS urđajima koji omogućavaju sigurno kretanje vozova po redovnom i susednom koloseku, bez obzira na smer vožnje naziva se:
 • 13. Dizel ili elektromotorna kola za prevoz putnika, sama ili sa jednom prikolicom ili više prikolica, čiji sastav čini jednu konstruktivnu celinu predstavlja:
 • 14. Zbir sopstvene mase vozila i mase tovara podeljen dužinom vozila merenom od čela do čela nesabijenih odbojnika je:
 • 15. Teretni vozovi namenjeni za prevlačenje iz jedne rasporedne ili ranžirne stanice do susedne rasporedne ili ranžirne stanice ili do neke utovarne ili istovarne stanice ispred njih su: