Prijemni.infostud.com
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Svaki voz koji saobraća redovno svakog dana ili najmanje pet dana u sedmici, bilo da saobraća sve vreme, bilo samo u toku izvesnog perioda važenja Opšteg reda vožnje je:
 • 2. Najveća brzina koju s obzirom na tehničke uslove dozvoljavaju pružna postrojenja na njoj, nagibi koji utiču na sigurnost kočenja, krivine, sposobnost vozila, vrsta kočenja, mesto i položaj vučnog vozila i način sastava voza je:
 • 3. Saobraćaj vozova na dvokolosečnoj pruzi opremljenoj SS urđajima koji omogućavaju sigurno kretanje vozova po redovnom i susednom koloseku, bez obzira na smer vožnje naziva se:
 • 4. Transformatorska stanica u kojoj se napon električne energije pomoću transformatora snižava sa 110kV na 25kV naziva se:
 • 5. Službena mesta gde se sa otvorene pruge odvaja neka druga pruga:
 • 6. Deo pruge između dveju susednih stanica naziva se:
 • 7. Službe koje u tehničkom pogledu omogućavaju prevoz na železnici nazivaju se:
 • 8. Dizel ili elektromotorna kola za prevoz putnika, sama ili sa jednom prikolicom ili više prikolica, čiji sastav čini jednu konstruktivnu celinu predstavlja:
 • 9. Službena mesta na pruzi na kojima se reguliše saobraćaj uzastopnih i suprotnih vozova i obavlja celokupan ili ograničen prijem i otpremanje putnika, prtljaga i stvari su:
 • 10. Postrojenja koja zahvaljujući svojim pokretnim delovima omogućavaju uspostavljanje neposredne i neprekidne veze između dvaju koloseka tako da vozila neprekidno krećući se u određenom smeru, postupno skrećući, prelaze sa jednog koloseka na drugi su:
 • 11. Sastajanje dva voza iz suprotnih smerova u stanicama u jednokolosečnom saobraćaju je:
 • 12. Položaj skretnice kad se preko nje ne odvija saobraćaj i koji je propisan poslovnim redom stanice je:
 • 13. Radnik koji sa centralnog mesta neposredno reguliše kretanje vozova na određenom delu pruge, odnosno na određenim prugama, i rukovodi tim kretanjem u okviru date nadležnosti je:
 • 14. Uređaji koji omogućavaju da se s jednog centralnog mesta upravlja saobraćajnim procesom i kretanjem vozova su:
 • 15. Teretni vozovi namenjeni za prevlačenje iz jedne rasporedne ili ranžirne stanice do susedne rasporedne ili ranžirne stanice ili do neke utovarne ili istovarne stanice ispred njih su: