Prijemni.infostud.com
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Uređaji koji omogućavaju punu bezbednost saobraćaja uzastopnih vozova na međustaničnom rastojanju, zahvaljujući automatskoj promeni signalnih pojmova na prostornim signalima pored kojih vozovi prolaze i eliminisanju ljudskog faktora su:
 • 2. Prema načinu eksploatacije svi vidovi saobraćaja se mogu podeliti na:
 • 3. Stanice koje pored poslova propisanih za stanicu, obavljaju i poslove na svom rasporednom odseku, kao što su uvođenje i otkazivanje vozova, planiranje i otpremanje bruta, rastavljanje i sastavljanje vozova
 • 4. Oznakama S-56 i S-57 označava se:
 • 5. Radnik koji neposredno reguliše i osigurava bezbedan ulazak, izlazak i prolazak vozova u stanici i njihovo bezbedno kretanje u odnosnim međustaničnim odsecima pruge je:
 • 6. Kolosek od prve ulazne skretnice do prve ulazne skretnice između dveju susednih stanica je:
 • 7. Fonogramom ''Voz broj ..... ovde (prezime otpravnika vozova)'' daje se:
 • 8. Zbir sopstvene mase vozila i mase tovara podeljen dužinom vozila merenom od čela do čela nesabijenih odbojnika je:
 • 9. Vozovi namenjeni za najbrži i najudobniji prevoz putnika između evropskih centara su:
 • 10. Koloseci koji su namenjeni za prijem i otpremanje vozova nazivaju se:
 • 11. Radnik koji sa centralnog mesta neposredno reguliše kretanje vozova na određenom delu pruge, odnosno na određenim prugama, i rukovodi tim kretanjem u okviru date nadležnosti je:
 • 12. Utvrđeni sistem organizacije rada kojim su predviđeni: način izvršenja manevarskih poslova, način i redosled izvršenja svih operacija sa vozovima i kolima, način operativnog rukovođenja i planiranja rada stanice, norme za izvršenje pojedinih operacija koje se obavljaju u stanici i norme za ukupno zadržavanje kola u stanici po tipovima je:
 • 13. Vozovi namenjeni za prevoženje putnika na kraćim relacijema, a koji se zadržavaju u stanicama i stajalištima su:
 • 14. Stanični interval koji obuhvata vreme od momenta dolaska ukrsnog voza, do momenta dolaska odnosno prolaska suprotnog voza kroz istu stanicu kada se putevi vožnje tih vozova seku je:
 • 15. Oznakom S-64 označava se: