Prijemni.infostud.com
 • 1. Urbanizam se u osnovi bavi:
 • 2. Kontekst je:
 • 3. Jedan od direktora Bauhausa bio je:
 • 4. Eskalatori su:
 • 5. Spomenik 3. internacionali i
 • 6. Mit je:
 • 7. Rustika je:
 • 8. Patina je:
 • 9. Pad Berlinskog zida dogodio se:
 • 10. Predstavnik akcionog slikarstva je:
 • 11. Armirani beton je nastao:
 • 12. Parlament u Srbiji ima sledeći broj poslanika:
 • 13. Orijent je:
 • 14. Kastrum Feliks Romuliana smešten je u neposrednoj blizini
 • 15. Mimikrija je: