Prijemni.infostud.com
 • 1. Silogizam je:
 • 2. Mimikrija je:
 • 3. Tumulus, nekropolis i kenotaf su:
 • 4. Kontekst je:
 • 5. Parlament u Srbiji ima sledeći broj poslanika:
 • 6. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na bijenalu arhitekture u Veneciji 2014. godine?
 • 7. Harmonija je:
 • 8. Gugenhajm muzej nalazi se u:
 • 9. Auto-ked je
 • 10. Vaseljenski patrijarh ima presto u:
 • 11. Spomenik 3. internacionali i
 • 12. Mit je:
 • 13. Polihromija je:
 • 14. Agora i forum su:
 • 15. Kastrum Feliks Romuliana smešten je u neposrednoj blizini