Prijemni.infostud.com
 • 1. Duga nastaje
 • 2. Vangalaktički objekat koji izgleda kao tačkasti izvor i emituje više energije nego nekoliko stotina galaksija zajedno je:
 • 3. Frekvencija na kojoj zvezda emituje maksimum energije direktno zavisi od njene:
 • 4. Zašto se Sunčeve pege vide tamnije:
 • 5. Pojava difrakcije talasa objašnjava se:
 • 6. Interferencija talasa je pojava koja se javlja:
 • 7. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 8. Prvu kosmičku brzinu ima telo koje:
 • 9. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na udaljenosti r, ako se udaljenost između njih poveća 3 puta sila će se:
 • 10. Vidljiva svetlost obuhvata interval:
 • 11. Neke od posledica Lorencovih transformacija iz Specijalne teorije relativnosti su:
 • 12. Galaksija Mlečni put je:
 • 13. Označiti koja relacija predstavlja, prema Borovom modelu atoma vodonika, količina kretanja elektrona (gde je rn radijus orbite, a n glavni kvantni broj orbite) je:
 • 14. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 15. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, intenzitet sile kojom se privlače dva tela zavisi: