Prijemni.infostud.com
 • 1. Treći Keplerov zakon glasi:
 • 2. Galaksija Mlečni put je:
 • 3. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 4. Schwarzschild-ov radijus je:
 • 5. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 6. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 7. Sa Zemlje se vidi:
 • 8. U vidljivom delu elektromagnetnog spektra je:
 • 9. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 10. Vidljiva svetlost obuhvata interval:
 • 11. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je:
 • 12. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na udaljenosti r, ako se udaljenost između njih poveća 3 puta sila će se:
 • 13. Asteroidi su:
 • 14. Zašto se Sunčeve pege vide tamnije:
 • 15. Zvezdana paralaksa se koristi za određivanje: