Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Koji je osnovni zadatak BIOS-a?
 • 2. Matematički model bistabilnog elektronskog elementa je:
 • 3. Jedan od operativnih sistema za palmtop računare je:
 • 4. Aplikacioni programi su:
 • 5. Koja od navedenih skraćenica označava vrstu porta?
 • 6. Koje vrste datoteka mogu se da pridruže elektronskoj poruci (e-mail)?
 • 7. U Excelu, sta znači greška N/A?
 • 8. Internet explorer je program za:
 • 9. Write-back princip ažuriranja radne memorije vrši upis:
 • 10. Posebna zaštita u e-governmentu je potrebna iz razloga:
 • 11. Vezа između rаčunаrа u lokаlnoj mreži može biti:
 • 12. Koja je skraćenica označava vrstu mrežnog priključka na računaru:
 • 13. Fizička veličina koja svojim stanjima prikazuje informaciju je?
 • 14. U jednu računarsku mrežu mogu biti povezani računari:
 • 15. U Excel-u, ako želite da u vašoj radnoj knjizi onemogućite pristup pojedinim ćelijama, izabraćete opciju?