Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Šta su virusi u računarskim sistemima?
 • 2. DVD ili BR diskovi pripadaju grupi?
 • 3. Modem omogućava prenos podataka brzinom koja se iskazuje sledećim jedinicama:
 • 4. Koji uređaj se može priključiti na VGA port?
 • 5. Uređaj za neprekidno napajanje koji omogućava rad računara izvesno vreme nakon nestanka napona gradske mreže naziva se:
 • 6. Mreže koje se sastoje od logičkih i memorijskih elemenata zovu se:
 • 7. Šta znači prefiks "mega"?
 • 8. Šta je doprinos Hermana Holerita?
 • 9. Deo radne memorije u kojem se čuva sadržaj koje je kopiran ili isečen komandama Copy ili Cut, naziva se?
 • 10. Tasterom F7  u Power Point-u:
 • 11. Ikona Date/Time iz Control Panel-a omogućava nam da:
 • 12. Kad se kaže dupli klik mišem:
 • 13. Magistrala koja ne postoji u RS računaru je:
 • 14. Koji je izkaz tačan za IP adresu računara:
 • 15. Presek reda i kolone u MS Excel-u naziva se: