Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Koji od navedenih naziva nije naziv Internet pretraživača?
 • 2. JPG, TIF, GIF I PNG predstavljaju?
 • 3. WWW je skraćenica od:
 • 4. Mašinski jezik predstavlja jezik od:
 • 5. Da li je u PowerPoint-u je moguće ubaciti header i footer?
 • 6. Najnovija verzija Microsoft Windows-a je:
 • 7. Operativni sistemi su:
 • 8. Servisi interneta su:
 • 9. Radna površina Windows-a naziva se?
 • 10. Informacioni sistemi su?
 • 11. Najmanja jedinica informacije koju računar može razumeti i obraditi je:
 • 12. Ukupna količina podataka koja može da se čuva na DVD-u izražava se u:
 • 13. Za algoritam u kome se koraci ređaju jedan za drugim kaže se da ima:
 • 14. Buffer je:
 • 15. PHP je skriptni programski jezik namenjen za: