Prijemni.infostud.com
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Šta upravlja radom računara?
 • 2. Sadržaj registra ne može biti:
 • 3. Računar koji vrši operacije nad diskretnim veličinama je:
 • 4. Najmanja jedinica informacije koju računar može razumeti i obraditi je:
 • 5. Podešavanje rezolucije ekrana vršimo sa kartice:
 • 6. Portovi su?
 • 7. Hipermedija je nastala povezivanjem principa rada:
 • 8. Zaokruži ono što ne spada u programske jezike:
 • 9. Šta može značajno da ubrza rad računara?
 • 10. RAR je ekstenzija za:
 • 11. Bit orijentisani periferijski uređaj računara je:
 • 12. Koji je od navedenih uređaja izlazni uređaj?
 • 13. Operativni sistem u računarskom sistemu omogućava korišćenje:
 • 14. MS Access se instalira:
 • 15. Koja se od navedenih karakteristika odnosi na RAM?