Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Ustav i prava građana


 • 1. Zakoni i svi drugi opšti akti u Republici Srbiji:
 • 2. Politička prava čoveka i građanina su:
 • 3. Najviši pravni akt u Srbiji je:
 • 4. Francuska buržoaska revolucija započela je:
 • 5. Načini raspodele mandata su:
 • 6. Nosioci suverenosti su:
 • 7. Deemokratski politički režim je:
 • 8. Ustavi se nazivaju „krutim“ ili „čvrstim“ zbog:
 • 9. Himna Republike Srbije je:
 • 10. Tvorcem teorije suverenosti koju je izneo u svom delu Šest knjiga o republici smatra se:
 • 11. Autokratija je:
 • 12. Koji je bio najviši organ vlasti u antičkoj Atini?
 • 13. Nedemokratski politički režimi su:
 • 14. Izraz narodna suverenost znači:
 • 15. Mandat predsednika Republike Srbije traje: