Prijemni.infostud.com
 • Ustav i prava građana


 • 1. Autokratija je:
 • 2. Pokret koji se u Evropi u XVII i XVIII veku zalagao za oslobođenje čoveka od lažnih verovanja, predrasuda i dogmi i proklamovao veru u slobodu i razum kao vrhovne arbitre nazivao se:
 • 3. Predsednika Republike Srbije:
 • 4. Politička prava čoveka i građanina su:
 • 5. Sloboda štampe i drugih oblika javnog obaveštavanja spada u:
 • 6. Šta od navedenog spada u kulturna prava čoveka i građanina?
 • 7. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je:
 • 8. Samostalni državni organ koji ima dužnost gonjenja učinilaca krivičnih i drugih kažnjivih dela je:
 • 9. Legitimna vlast svoje uporište i opravdanje nalazi u:
 • 10. Unitarna (prosta) država u svome sastavu:
 • 11. Na individualna i kolektivna prava dele se:
 • 12. Načelo jedinstvo vlasti nije zastupao:
 • 13. Najviši pravni akt u Srbiji je:
 • 14. Najznačajniji pisani trag ustavnosti i zakonitosti u srednjovekovnoj Srbiji je:
 • 15. Izborni sistemi se dele na većinski i proporcionalni na osnovu: