Prijemni.infostud.com
 • Ustav i prava građana


 • 1. Delo Dve rasprave o vladi napisao je:
 • 2. O promeni Ustava Republike Srbije odlučuje:
 • 3. Zahtev da svi građani učestvuju u raspodeli društvenog bogatstva kako bi im bila osigurana lična idruštvena egzistencija zasnovan je na pojmu:
 • 4. Suverenost (suverenitet) u političko-pravnom smislu znači:
 • 5. Najznačajniji devetnaestovekovni mislilac koji je u Srbiji zastupao ideje prosvećenosti bio je:
 • 6. Ustavi se nazivaju „mekim“ zbog:
 • 7. Prema posebnom režimu subordinacije potčinjeni je dužan da izvršava:
 • 8. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je:
 • 9. Zakoni i svi drugi opšti akti u Republici Srbiji imaju povratno dejstvo:
 • 10. Konsenzus je:
 • 11. Načelo jedinstvo vlasti nije zastupao:
 • 12. Zakonodavnu vlast u Republici Srbiji vrši:
 • 13. Premijera i ministre u vladi Republike Srbije bira:
 • 14. Načini raspodele mandata su:
 • 15. Na individualna i kolektivna prava dele se: