Prijemni.infostud.com
 • Ustav i prava građana


 • 1. Za vreme ratnog ili vanrednog stanja u Republici Srbiji:
 • 2. Šta spada u lična prava čoveka i građanina?
 • 3. Ustav koji je donet jednostranim aktom vladara bez konsultacija sa narodom ili narodnim predstavništvom naziva se:
 • 4. Vlada Republike Srbije donosi:
 • 5. Suverenost (suverenitet) u političko-pravnom smislu znači:
 • 6. Nedemokratski politički režimi su:
 • 7. Najekstremniji oblik totalitarizma je:
 • 8. Prema posebnom režimu subordinacije potčinjeni je dužan da izvršava:
 • 9. Šta spada u lična prava čoveka i građanina:
 • 10. Ustav Republike Srbije definiše kao osnovnu jedinicu lokalne samouprave:
 • 11. Aktivno biračko pravo je:
 • 12. Najviši pravni akt u Srbiji je:
 • 13. Čuveno delo Tomasa Hobsa je:
 • 14. Nosioci suverenosti su:
 • 15. Mandat predsednika Republike Srbije traje: