Prijemni.infostud.com
 • 1. U Visual C++-u koje sve tabove sadrži radna površina (workspace):
 • 2. U programskom jeziku upotrebom Debagera moguće je pratiti stanje:
 • 3. U Visual C++-u funkcija GetItemDlg vraća:
 • 4. U programskom jeziku C++ pointerska varijabla sadrži:
 • 5. U SQL-u u Enterprise Manager-u je moguće definisati tip podataka za određenu kolonu?
 • 6. U SQL-u veza Nula ili Jedan prema Nula,Jedan ili više je:
 • 7. U SLQ-u da bismo obrisali sve zapise iz neke tabele koristićemo sledeću naredbu:
 • 8. Svi Java apleti moraju biti deklarisani kao:
 • 9. U Visual C++ programskom jeziku za crtanje mišem potrebno je:
 • 10. Koja je početna adresa izvršavanja bilo kog programa napisanog u programskom jeziku C?
 • 11. Naredba If - then predstavlja:
 • 12. Koja je bolja varijanta (sa aspekta preglednosti i lakšeg menjanja koda) u C+ -u, u odnosu na pisanje višestrukih if-else konstrukcija ?
 • 13. Po kom formatu se ispisuju (primenom funkcije printf) celobrojne promenljive ?
 • 14. Po Fon Nojmanovoj računarskoj arhitekturi, u radnoj memoriji se nalaze:
 • 15. Funkcija složenosti nekog programa pokazuje zavisnost: