Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:
 • 2. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?
 • 3. U SQL-u koju ćemo naredbu koristiti da bi izmenili vrednosti u koloni neke tabele:
 • 4. U okviru pre-standard C jezika, a kod poziva funkcije sa bilo kojim brojem i tipom parametara, kompajler:
 • 5. U SQL-u u kolonama u kojima vrednosti mogu biti veće od 8000 bajtova koristi se tip podataka?
 • 6. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom:
 • 7. Pri konekciji na SQL server koristeći SQL autentifikaciju korisnik se:
 • 8. U Visual C++-u ActiveX kontrole su softverske komponente:
 • 9. Obrazac po kojem se kriraju nove baze podataka nalaze se u sledecoj sistemskoj bazi SQL servera?
 • 10. U programskom jeziku C+ kakvo je dejstvo komande: ( a + b != c ) ?
 • 11. Kompajliranje aplikacije u Visual C++ vrši se preko tastera:
 • 12. Petlja kod koje je moguće je da se telo nijednom ne izvrši je:
 • 13. JRE je skraćenica od:
 • 14. Preprocesor u jeziku C++ ima ulogu da:
 • 15. Svi Java apleti moraju biti deklarisani kao: