Prijemni.infostud.com
 • 1. U SQL-U upotrebom Revoke All On smo
 • 2. Inorder i Preorder su načini obilaska:
 • 3. U Visual C++-u koje sve tabove sadrži radna površina (workspace):
 • 4. U Visual C++-u otvaranje open dijalog prozora vrši se preko klase:
 • 5. Pokretanje aplikacije u Visual C++ vrši se preko:
 • 6. U SQL-U da li je moguća upotreba nadimaka kod komande INER JOIN:
 • 7. U SQL-u ako želimo da obrišemo neku tabelu (sadržaj i strukturu) koristićemo sledeću naredbu ili skup naredbi:
 • 8. Kompajliranje aplikacije u Visual C++ vrši se preko tastera:
 • 9. Begin - End predstavlja:
 • 10. U SQL-u veza Nula ili Jedan prema Nula,Jedan ili više je:
 • 11. Koja je pravilna sekvenca za rad sa fajlovima u nekom programu?
 • 12. U programskom jeziku C+ kakvo je dejstvo komande: ( a + b != c ) ?
 • 13. Zbog čega u svakom C programu postoji makar jedna direktiva include?
 • 14. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?
 • 15. U Programskom jeziku C++ rad sa MAKE listama (.mak fajlovi i sl) karakterističan je za okruženje pod operativnim sistemom: