Prijemni.infostud.com
  • 1. U programskom jeziku C++ da li kao član neke strukture može postojati druga struktura?
  • 2. EBNF je:
  • 3. Termin SQL predstavlja:
  • 4. U jeziku C++ funkcija sa istim imenom može se projektovati tako da obrađuje različite tipove parametara:
  • 5. U Visual C++ programskom jeziku funkcije ShowWindow i EnableWindow su funkcije članice klase:
  • 6. U programskom jeziku C++ objekti na Heap-u kreiraju se upotrebom operatora:
  • 7. Javin SWING paket je namenjen:
  • 8. Poziv funkcije iz tela te iste funkcije zove se:
  • 9. U programskom jeziku C++ na mestu direktive za definiciju konstante, preprocesor će:
  • 10. U Visual C++ programskom jeziku redosled prolaska kroz kontrole na dijalogu pomoću tastera Tab pokreće se preko menija:
  • 11. Prevođenjem programa iz izvornog oblika dobija se:
  • 12. U SQL-u ako želimo da obrišemo neku tabelu (sadržaj i strukturu) koristićemo sledeću naredbu ili skup naredbi:
  • 13. Kako se postavlja dvodimenzioni niz u memoriji ?
  • 14. U programskom jeziku C++ koliko objekata date klase mozemo kreirati u programu?
  • 15. U programskom jeziku C+ kakvo je dejstvo komande: ( a + b != c ) ?