Prijemni.infostud.com
 • 1. Agregat se u jeziku C++ inicijalizuje pomocu:
 • 2. Java je:
 • 3. Javin SWING paket je namenjen:
 • 4. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao public dostupni su:
 • 5. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?
 • 6. U Visual C++ dodavanje promenjivih u neku klasu vrši se preko:
 • 7. U SQL-U neidentifikujuća veza podrazumeva da:
 • 8. Petlja kod koje će se telo sigurno bar jednom izvršiti je:
 • 9. Java podržava pointere?
 • 10. Pri konekciji na SQL server koristeći SQL autentifikaciju korisnik se:
 • 11. U Visual C++ programskom jeziku da bi ste prikazali dijalog potrebno je da pozovete funkciju:
 • 12. Po Fon Nojmanovoj računarskoj arhitekturi, u radnoj memoriji se nalaze:
 • 13. Java interfejsi su:
 • 14. U SQL-u debeli klijent je izraz koji se koristi za klijenta u:
 • 15. Zbog čega u svakom C programu postoji makar jedna direktiva include?