Prijemni.infostud.com
 • 1. Specijalna pedagogija je:
 • 2. Štitna žlezda je smeštena:
 • 3. Introspekcija je:
 • 4. Empirizam u pedagogiji je:
 • 5. Medicinska pedagogija je:
 • 6. Fiziološka psihologija proučava:
 • 7. Detinjstvo je:
 • 8. Logopedija je:
 • 9. Religijska pedagogija je:
 • 10. Metodologija pedagogije je:
 • 11. Nајvаžniја оsnоvа psihičkоg živоtа је:
 • 12. Pedagogija rada ili industrijska pedagogija je:
 • 13. Učenje je:
 • 14. Psihologija je nauka koja proučava:
 • 15. Nеpriјаtnоst spаdа u: