Prijemni.infostud.com
 • 1. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 2. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 3. Indeksi su:
 • 4. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 5. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
 • 6. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 7. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 8. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
 • 9. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 10. Modus je:
 • 11. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
 • 12. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 13. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
 • 14. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 15. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine: