Prijemni.infostud.com
 • 1. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 2. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 3. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
 • 4. Modus je:
 • 5. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
 • 6. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 7. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
 • 8. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
 • 9. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 10. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
 • 11. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 12. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 13. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 14. Vremenske serije mogu biti:
 • 15. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema: