Prijemni.infostud.com
 • 1. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
 • 2. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 3. Vremenske serije mogu biti:
 • 4. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
 • 5. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 6. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 7. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
 • 8. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 9. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 10. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 11. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 12. Modus je:
 • 13. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
 • 14. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
 • 15. Apsolutna frekvencija je: