Prijemni.infostud.com
 • 1. Modus je:
 • 2. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
 • 3. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 4. Apsolutna frekvencija je:
 • 5. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
 • 6. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
 • 7. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 8. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 9. Prosta linearna korelacija može biti:
 • 10. Indeksi su:
 • 11. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
 • 12. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 13. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 14. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
 • 15. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema: