Prijemni.infostud.com
 • 1. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 2. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
 • 3. Vremenske serije mogu biti:
 • 4. Apsolutna frekvencija je:
 • 5. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 6. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 7. Metod uzorka je posmatranje:
 • 8. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 9. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 10. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 11. Parametri linearnog trenda određuju se:
 • 12. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
 • 13. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.
 • 14. Indeksi su:
 • 15. Indeks veći od 100 pokazuje relativno: