Prijemni.infostud.com
 • 1. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u period:
 • 2. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 3. Šta je viziranje?
 • 4. Kablovski nosači karakteristični su za konstrukciju:
 • 5. Veliki broj spomenika i nekropola na prostoru bivše Jugoslavije osmislio je arhitekta:
 • 6. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 7. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 8. Modulor je:
 • 9. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 10. Eskalatori su:
 • 11. Bondruk je:
 • 12. Armirani beton je nastao:
 • 13. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 14. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je:
 • 15. Rotonda označava: