Prijemni.infostud.com
 • 1. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 2. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 3. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao:
 • 4. Šta je eklekticizam?
 • 5. Bondruk je:
 • 6. Monolit je:
 • 7. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 8. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u period:
 • 9. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 10. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 11. Eskalatori su:
 • 12. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 13. Načelo svrsishodnosti i opravdanosti svakog arhitektonskog rešenja dominantno je u okviru:
 • 14. Modulor je:
 • 15. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je: