Prijemni.infostud.com
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Koja pesma ne pripada poemama?
 • 2. Nađi junakinju romana Zona zamfirova:
 • 3. Nađi junakinju romana Na Drini ćuprija:
 • 4. Nađi junakinju romana Nečista krv:
 • 5. Kakvi su prema načinu artikulacije (izgovora) suglasnici P, B, T, D, K, G ?
 • 6. Zajednička osobina glasova F i C su:
 • 7. ,,Na kom se mostu i kad mogu sresti, svemoć i nemoć, prolazno i večno?" Ova stilska figura zove se:
 • 8. Koji zločin je počinio Jozef K. u romanu Proces Franca Kafke zbog kojeg je pokrenut sudski postupak protiv njega:
 • 9. „Sam sebi nije umeo da objasni zašto knjige, naročito strane knjige i u ovolikom broju, izazivaju u njemu takvu mržnju i toliki gnev“. Na koji lik iz „Proklete avlije“ se odnosi ova rečenica?
 • 10. Prvo slovensko pismo je (zaokruži tačan odgovor):
 • 11. „Većina narodnih obreda podstaknuta je željom za zdravljem". Padežni oblici u rečenici su:
 • 12. Označite jezike koji pripadaju zapadnoslovenskoj grupi jezika:
 • 13. Reči pesnica i šaka su:
 • 14. Zaokružite pogrešnu odrednicu:DANILO KIŠ je:
 • 15. Oblik glagolskog priloga sadašnjeg od glagola ČITATI je: