Prijemni.infostud.com
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Internacionalni motiv „muž na svadbi svoje žene“ pojavljuje se i u našoj narodnoj pesmi
 • 2. Nađi junakinju romana Zona zamfirova:
 • 3. Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda i odlasci i seobe načiniše ih mutnima i prolaznicima, kao dim, posle bitaka. Ovo je citat iz kog romana i kojeg autora?
 • 4. U rečenici: "Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu" reč prijatelja je u kom padežu?
 • 5. Kako se zove zbirka pesama koju je Frančesko Petrarka napisao o svojoj ljubavi prema Lauri?
 • 6. Reč ludost je:
 • 7. Označite imenicu kod koje se u nominativu množine javlja glasovna alternacija O : E, tj. promena O u E:
 • 8. Leksički fond našeg jezika čine i zastarele reči i oblici, koji se ne upotrebljavaju (ili retko koriste) u savremenom jeziku. To su:
 • 9. Označi pravilno napisane reči:
 • 10. U iskazu MANjI JE OD MAKOVA ZRNA uočava se stilska figura (zaokružite tačan odgovor):
 • 11. MEĐU JAVOM I MED SNOM je pesma:
 • 12. AKROSTIH je:
 • 13. Pred tobom otvorena knjiga Sveznadar, tačno ona za kojom si uzalud godinama tragao. Podvučene reči u rečenici po vrsti su:
 • 14. U rečenici Milan BEJAŠE STIGAO izdvojene reči su u glagolskom obliku (zaokružite tačan odgovor):
 • 15. Sava Mrkalj je reformator: