Prijemni.infostud.com
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Pisac pripovetke "Danga" je:
 • 2. Kojem književnom rodu pripada spev kao književna vrsta?
 • 3. Kako se zove glasovna pojava smenjivanja (alternacije) zadnjonepčanih suglasnika K, G i H prednjonepčanim suglasnicima Č, Ž i Š?
 • 4. Prepoznajte književni lik čije su reči citirane: "Čuj tad jasno: kćer Kapuleta moćnog volim strasno!"
 • 5. Označite jezike koji pripadaju zapadnoslovenskoj grupi jezika:
 • 6. U središtu dramskog zbivanja u Sofoklovoj ANTIGONI je:
 • 7. Kom književnom rodu pripada Danteova "Božanstvena komedija":
 • 8. Prvo slovensko pismo je (zaokruži tačan odgovor):
 • 9. Za pravilno funkcionisanje crkvene organizacije Sv. Sava je napisao "Nomokanon", opšti crkveni ustav, poznat po imenu:
 • 10. Onomatopeja je stilska figura koja označava (zaokruži tačan odgovor):
 • 11. Pojmovi suvišan čovek, duševna praznina, dosada, besciljnost - mogu se vezati za:
 • 12. Romani Dobrice Ćosića su (zaokružite tačne odgovore)
 • 13. Imenica MLADOST je:
 • 14. Odredi koliko je predikatskih rečenica sadržano u datoj složenoj rečenici. "Vrativši se noću od bolesnika u svoje sobe, Ljevin je sedeo, oborivši glavu, ne znajući šta bi radio."
 • 15. Rima (slik, srok) jeste