Prijemni.infostud.com
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Vodvilj je:
 • 2. Pаlаtа Knоsоs nаlаzi sе u:
 • 3. Osoba koja nesebično pomaže drugima ne očekujući nikakvu naknadu za to naziva se:
 • 4. Šta biste uradili sa mafinima?
 • 5. Grad Vaterlo gde je Napoleon Bonaparta pretrpeo svoj poslednji poraz, nalazi se u:
 • 6. Latinska reč "ergo" znači:
 • 7. Ko je aktuelni ministar spoljnih poslova Republike Hrvatske?
 • 8. Mesec je:
 • 9. Obveznica je takva hartija od vrednosti gde se:
 • 10. Izbaci uljeza:
 • 11. Ime mora u kom se nalazi ostrvo Vido je:
 • 12. Ko je radosno uzviknuo "Eureka!" u trenutku kada je našao rešenje problema?
 • 13. Osnovni ekonomski principi poslovanja su:
 • 14. Od navedenih građevina, najstarija je:
 • 15. POLIS je: