Prijemni.infostud.com
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Hipoteka je:
 • 2. Mizantrop:
 • 3. Silicijumska dolina se nalazi u:
 • 4. Mileva Marić bila je supruga poznatog fizičara:
 • 5. Seleuk Nikator, osnivač Seleukidske dinastije, bio je:
 • 6. Film ''Avatar'' režirao je:
 • 7. Jakobinci su došli na vlast posle:
 • 8. Zemlja odakle je potekla haiku poezija je:
 • 9. Krplje se nose:
 • 10. Pronalazač štamparske mašine je:
 • 11. Trajanova tabla nalazi se kod:
 • 12. Lej je novčana jedinica u:
 • 13. Samarkand je:
 • 14. La Scala je najpoznatija svetska:
 • 15. Za firmu koja ne može da plati dospele obaveze, koja nije platežna, kaže se: