Prijemni.infostud.com
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Aboridžini su domorodačko stanovništvo:
 • 2. Kumulusi,stratusi,cirusi su vrste:
 • 3. Apitoksin je otrov koji proizvode:
 • 4. Potemkinova sela su:
 • 5. Endemske vrste su:
 • 6. Prvi ustav koji je donet u Srbiji je:
 • 7. Osoba kojoj je posao postao smisao života naziva se:
 • 8. Koje godine je Titanik isplovio na svoje prvo i poslednje putovanje?
 • 9. Hleb koji se deli vernicima na kraju svete liturgije je:
 • 10. Kojim slovom se na većini kompasa označa Sever?
 • 11. Koja dva dela je napisao isti autor?
 • 12. Šta od navedenog nije marka automobilskih guma?
 • 13. Ako je neko aboliran, znači da je:
 • 14. Kompanija za proizvodnju mobilnih telefona „NOKIA", poreklom je iz:
 • 15. Pseudonim “Ben Akiba” koristio je: