Prijemni.infostud.com
 • 1. U krugu poluprečnika 2cm dužina tetive kojoj odgovara periferijski ugao od 15°, iznosi u (cm):
 • 2. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 3. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
 • 4. Ako je x=(0.08)2, y=1/(0.082) i z=(1-0.08)2-1, koji od sledećih iskaza je tačan?
 • 5. Izračunaj zbir prvih 50 prirodnih brojeva:
 • 6. Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...
 • 7. (sinα + cosα)2 = ?
 • 8. Skup svih realnih brojeva x takvih da je x2-x-2<0, -x2+4x-3<0, jeste:
 • 9. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
 • 10. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
 • 11. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 12. Površina kružnog valjka je 180π cm2, a razlika visine i poluprečnika osnove je 3 cm. Izračunati zapreminu valjka.
 • 13. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?
 • 14. Simetrale uglova trougla seku se u tački koja se zove:
 • 15. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako: