Prijemni.infostud.com
 • 1. Jednačina kruga čiji je centar presečena tačka pravih x+2y-2=0, 3x+y+4=0 koji dodiruje pravu 5x+12y-1=0, jeste:
 • 2. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
 • 3. Dati su brojevi a=sin1/sin2, b=sin2/sin3, c=sin3/sin4. Tada je:
 • 4. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:
 • 5. Izračunati 2log 25 − log125 − log5 =?
 • 6. Ukupan broj rešenja jednačine sin2 x + sin2 2x = 1 na intervalu (0; 2Π) jednak je:
 • 7. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?
 • 8. Ako su x i y realni brojevi za koje važi 0≤x≤4 i y<12, koja od sledećih vrednosti ne može biti vrednost proizvoda xy?
 • 9. Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:
 • 10. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 11. U pravu kupu upisan je valjak sa najvećim omotačem. Ako je zapremina kupe V, tada je zapremina tog valjka jednaka:
 • 12. U razvoju binoma (4√a2x + 5√1/ax2)13 (a>0,x>0), član koji ne sadrži x glasi:
 • 13. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 14. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:
 • 15. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?