Prijemni.infostud.com
 • 1. Vrednost izraza (1+i)2008- (1-i)2009/(1+i)2006+(1+i)2007, (i2=-1) iznosi:
 • 2. Zbir najveće i najmanje vrednosti funkcije f(x)=x3+3x2-72x+90 na segmentu [-5, 5] iznosi:
 • 3. Rastavi polinom na činioce x3 +8y3 = x3 + (2y)3?
 • 4. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?
 • 5. Skup svih realnih brojeva x takvih da je x2-x-2<0, -x2+4x-3<0, jeste:
 • 6. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):
 • 7. Ako je polinom x2009 +ax2 +bx+1 (a,b su realni brojevi) deljiv polinomom x2+1, tada je 2a+b jednako:
 • 8. Cipele koje su koštale 3000 din poskupele su za 20%. Za koliko procenata treba smanjiti cenu cipela da bi ponovo koštale 3000 din?
 • 9. Ako je x2+x+1=0, tada je izraz x2009+x-2009jednak:
 • 10. Pretvori u proizvod zbir sin6x – sin2x:
 • 11. Ugao koji obrazuju bočna strana i osnova pravilnog tetraedra iznosi:
 • 12. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
 • 13. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
 • 14. Površina kružnog valjka je 180π cm2, a razlika visine i poluprečnika osnove je 3 cm. Izračunati zapreminu valjka.
 • 15. Površina kružnog prstena je: