Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Motivacija spada u koje psihičke procese?
 • 2. Energiju seksualnog nagona Frojd naziva:
 • 3. Belu masu nervnog sistema čine:
 • 4. Iz kojeg jezika potiče reč „ugursuz” (nevaljalac, nesretnik)?
 • 5. Kada ne primećujemo greške i loše osobine osobe koju smo prethodno pozitivno procenili, reč je o grešci u opažanju koja se zove:
 • 6. Kod odraslog čoveka osećaji su uvek:
 • 7. Меđu nаvеdеnim psihоlоškim disciplinаmа, tеоriјskа disciplinа је:
 • 8. DNK je skraćenica od:
 • 9. Putem koje vrste istraživanja je Bora Stevanović došao do zaključka da, u inteligenciji, seoska deca zaostaju za gradskom decom, u proseku za 14 meseci?
 • 10. Kada postoji neosnovan i negativan odnos prema pojedinim narodima i grupama to se naziva:
 • 11. U društvene motive spada:
 • 12. Endogamija je:
 • 13. Dejstvo ranijeg učenja na kasnije učenje ili aktivnost uopšte naziva se:
 • 14. Osujećenje zadovoljenja motiva naziva se:
 • 15. Preko kog čula ljudi dobijaju u proseku najviše informacija iz spoljne sredine?