Prijemni.infostud.com
 • 1. U kојој оd nаvеdеnih funkciја је dеsnа hеmisfеrа nаdmоćnа:
 • 2. Kratkoročno pamćenje traje:
 • 3. Mirni, „prazni" period razmišljanja, koji se završava naglim iskrsavanjem ideje za kojom se ranije uzalud tragalo, zove se:
 • 4. “Sengoku period” u istoriji Japana bio je:
 • 5. Izbaci proces koji ne pripada skupu:
 • 6. Zaokruži proces koji se ne odvija u asocijativnim zonama:
 • 7. Pojam učenja po modelu uveo je američki psiholog:
 • 8. Subjektivni doživljaji, promene u ponašanjui fiziološke promene su osnovne karakteristike kog fizičkog procesa?
 • 9. Kada čovek zaboravi da dođe na neprijatan ugovoreni sastanak, postoji mogućnost da je reč o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 10. Nesvesno opravdanje razloga svoga neuspeha spada u koji mehanizam odbrane?
 • 11. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:
 • 12. Prеmа zаkоnu blizinе, prilikоm оpаžаnjа pоstојi tеndеnciја dа sе:
 • 13. Proces zaključivanja o uzrocima ponašanja osobe koja se opaža naziva se:
 • 14. Belu masu nervnog sistema čine:
 • 15. Divergentno mišljenje je povezano sa: