Prijemni.infostud.com
 • 1. Strah koji nema izvor u spoljašnjoj situaciji zove se:
 • 2. Faze u razvoju inteligencije kod dece dao je švajcarski psiholog:
 • 3. Kiborg je:
 • 4. Blaga i dugotrajna emocionalna stanja koja „boje" naše emocionalne doživljaje nazivaju se:
 • 5. Od svih Terstonovih faktora inteligencije, meru opšte inteligencije najviše predstavlja:
 • 6. Аutоr tеоriје kоја prеdviđа pоstојаnjе 120 nеzаvisnih spоsоbnоsti u strukturi intеligеnciје је:
 • 7. Sonar je:
 • 8. Divergentno mišljenje je povezano sa:
 • 9. Putem koje vrste istraživanja je Bora Stevanović došao do zaključka da, u inteligenciji, seoska deca zaostaju za gradskom decom, u proseku za 14 meseci?
 • 10. Teorija o hijerarhiji motiva pripada:
 • 11. Atribucija je proces:
 • 12. Iracionalni strah od spoljašnjih objekata, pojava ili osoba naziva se:
 • 13. Kada roditelji pokušavaju da sopstvene neostvarene ambicije zadovolje kroz životni uspeh svoje dece, reč je o mehanizmu odbrane koji se zove:
 • 14. Dinamički odrazi objektivne stvarnosti u našoj svesti su:
 • 15. Fobija od zatvorenog i skučenog prostora se drugačije naziva: