Prijemni.infostud.com
 • 1. U kori velikog mozga za mišljenje su zadužene:
 • 2. Nesvesni pokušaj da se nađe opravdanje za sopstvene neuspehe predstavlja odbrambeni mehanizam:
 • 3. U kојој оd nаvеdеnih funkciја је dеsnа hеmisfеrа nаdmоćnа:
 • 4. Međusobna povezanost i zavisnost naših doživljaja i svojstava i njihov uzajamni uticaj naziva se:
 • 5. Grupe među čijim članovima postoje snažne emocionalne veze, razvijeni odnosi i kontakti i jak uzajamni uticaj jednih članova na druge nazivaju se:
 • 6. Tarantula je vrsta:
 • 7. Motivacija spada u koje psihičke procese?
 • 8. From je govorio o socijalnom karakteru. Na šta se odnosi ovaj pojam?
 • 9. U unutrašnje činioce privlačenja pažnje spada:
 • 10. Semiotika je:
 • 11. Zaokruži pojam koji ne pripada skupini:
 • 12. Kratkoročno pamćenje traje:
 • 13. Prema shvatanju starih Grka, oštre i energične crte lica ima:
 • 14. Najsloženija manifestacija pamćenja je:
 • 15. Neuspešni pokušaji se ne ponavljaju kod: