Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Veština upravljanja ili rukovođenja, koja se ogleda u kombinovanju činilaca proizvodnje, naziva se:
 • 2. Osnovni činioci društvene proizvodnje su:
 • 3. U elitu spadaju najsposobniji u nekoj grani delatnosti smatrao je:
 • 4. Ko je bog vina i pijanstva?
 • 5. Pojam koji izražava kulturnu posebnost jednog društvenog sloja i grupe u kulturnom ponašanju naziva se:
 • 6. Po Veberu sociologija treba da bude?
 • 7. U kom segmentu društva se odvija ustaljen, usvojen i uobličen način vršenja društvenog delovanja koje je značajno za održavanje i funkcionisanje društvenog poretka?
 • 8. "Bez mita svaka kultura gubi svoju zdravu, stvaralačku prirodnu snagu", rekao je:
 • 9. Kоја оd оvih rеligiја niје mоnоtеističkа?
 • 10. Sudeći po promenama koje se tek naslućuju, ova revolucija najavljuje preokret u svim oblastima društvenog života. Kako se zove ta revolucija?
 • 11. Šta je religija?
 • 12. Ko je smatrao da budućnost zapadnog društva pripada upravi, odnosno administraciji?
 • 13. Sociolozi su, odavno, uočili da je mala i dobro organizovana grupa skoro uvek moćnija od veće, loše organizovane grupe. Robert Mihels ovo je nazvao:
 • 14. Sociolog koji je smatrao da je birokratija nužna posledica uspostavljanja moderne pravne države i novog tipa "legalne vladavine" zove se:
 • 15. „Оdrživi rаzvој“ је: