Prijemni.infostud.com
 • 1. Navedite osnovne tipove morala
 • 2. Čime sloboda i pravo građana Srbije mogu biti ograničena?
 • 3. Relativno trajne skupine ljudi, povezane zajedničkim društvenim delovanjem, poreklom i društvenim položajem nazivaju se:
 • 4. Za pojavu masovne kulture pored ostalih razloga, potrebno je i postojanje:
 • 5. Šta je društvena moć?
 • 6. Odredite pojam porodice
 • 7. Ljudska zamisao, odnosno naša projekcija, da u čulnim predmetima "vidimo" još i nešto drugo zove se:
 • 8. Mala grupa izabranih ljudi koja zauzima vrhunske (vodeće) položaje i vlada ostalom većinom (masom) društva naziva se:
 • 9. Model koji polazi od ideje da sve značajne promene nastaju u nekom centru (središtu civilizacije) naziva se:
 • 10. Suverena nacionalna država, jedinstveno nacionalno tržište, standardizovani književni jezik... odlike su:
 • 11. Sociolozi su, odavno, uočili da je mala i dobro organizovana grupa skoro uvek moćnija od veće, loše organizovane grupe. Robert Mihels ovo je nazvao:
 • 12. Mesto u vertikalnoj strukturi društva zavisi od udela u raspodeli:
 • 13. Proces širenja gradskih obrazaca mišljenja, delovanja i ponašanja označava se kao:
 • 14. Šta je druŠtvena grupa?
 • 15. Svojina je?