Prijemni.infostud.com
 • 1. Relativno trajne skupine ljudi, povezane zajedničkim društvenim delovanjem, poreklom i društvenim položajem nazivaju se:
 • 2. Šta je društvena promena?
 • 3. Skup mera kojima društvo usmerava svoj demografski razvoj naziva se:
 • 4. Kakvo je elitističko shvatanje društvene strukture?
 • 5. Kоncеntrаciја lјudi i kаpitаlа u grаdоvimа (u mоdеrnоm društvu) nаzivа sе:
 • 6. Šta je govor?
 • 7. Američki politikolog Semjuel Hantington smatra da je, u budućnosti, moguć:
 • 8. Prоcеs krоz kојi pојеdinаc usvаја vrеdnоsti, nоrmе, simbоlе, nаčin pоnаšаnjа kulturе u kојој živi nаzivа sе:
 • 9. Država je?
 • 10. Koja su dva osnovna tipa razgovora koji se vodi u naučne svrhe?
 • 11. U koji model vertikаlne strukture društvа spаdа podelа nа viši, viši srednji, niži srednji i niži sloj (obeležite tаčan odgovor)?
 • 12. Koji su bitni elementi organizacione strukture svake političke stranke?
 • 13. Ključni privredni sektori u postindustrijskom društvu, prema komparativnoj šemi Danijela Bela su:
 • 14. Šta je buržoazija?
 • 15. Pojavu i razvoj sociologije omogućili su: