Prijemni.infostud.com
 • 1. Šta je buržoazija?
 • 2. Osnovni metod za prikupljanje podataka o društvenim pojavama putem njihovog neposrednog čulnog opažanja naziva se:
 • 3. Kako se zove planski društveni proces prenošenja znanja i verovanja društva na mlađe generacije?
 • 4. Država u kojoj je institucionalno obezbeđena vladavina prava, podelom i uzajamnom kontrolom zakonodavne, izvršne i sudske vlasti-može se smatrati:
 • 5. Partije i stranke predstavljaju?
 • 6. Obožavanje ili obogotvorenje neke stvari, predmeta i bića iz prirode naziva se:
 • 7. Oblik društvene prakse, delatnog čovekovog odnošenja prema svetu, drugim ljudima i prema samom sebi naziva se:
 • 8. Šta je religija?
 • 9. Štа je konkubinаt?
 • 10. Pojavu i razvoj sociologije omogućili su:
 • 11. Manja religijska grupa formirana radikalnim odvajanjem od već postojeće, starije verske zajednice zove se:
 • 12. U svakom društvu postoje nejednakosti društvenih položaja prema:
 • 13. Šta odlikuje progres?
 • 14. Mala grupa izabranih ljudi koja zauzima vrhunske (vodeće) položaje i vlada ostalom većinom (masom) društva naziva se:
 • 15. Reč "religija" prvi je upotrebio koji hrišćanski filozof iz 4. veka koji se zove: