Prijemni.infostud.com
 • 1. Srpski srednjovekovni vladari bavili su se i zadužbinarstvom (izgradnjom i pomaganjem velikog broja crkava i manastira). Ko je od njih bio ktitor Žiče?
 • 2. Sava Nemanjić je, 1219. godine, izdejstvovao samostalnost (autokefalnost) srpske pravoslavne crkve. U kom manastiru je najpre bio smešten centar srpske arhiepiskopije?
 • 3. Ilirske provincije su bile u sastavu:
 • 4. Posle ubistva kneza Mihaila 1868. u Košutnjaku na vlast u Srbiji dolazi:
 • 5. U srednjovekovnoj Srbiji dinastija Nemanjića je vladala:
 • 6. Теkst pоznаt kао Spis о nаrоdimа ili О uprаvlјаnju cаrstvоm nаpisао је:
 • 7. Najstarija monoteistička (jednobožačka) religija je:
 • 8. „Nоvа Srbiја“ i „Slаvеnоsrbiја“ su tеritоriје kоје su Srbi 1751/1752. gоdinе nаsеlili u:
 • 9. U jednom od krstaških ratova, umesto zauzimanja Jerusalima i oslobađanja Hristovog groba, krstaši su zauzeli Carigrad i izazvali prvi pad Vizantijkog carstva. Navedite godinu kada je zauzet Carigrad:
 • 10. Drugi balkanski rat započeo je:
 • 11. Koju je vladarsku titulu nosio Stefan Lazarević od 1402 - 1427. godine?
 • 12. Ferman je:
 • 13. Vojno-administrativne i upravne jedinice Vizantijskog carstva od vremena cara Iraklija (prva polovina 7. veka), nosile su naziv:
 • 14. Аlеski еdikt milоsti izdаt је u Frаncuskој u vrеmе:
 • 15. U turskom feudalnom sistemu najmanji feudalni posedi nazivali su se: