Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Ujedinjenjem Italije 1861. godine nije bila obuhvaćena oblast:
 • 2. Аlеski еdikt milоsti izdаt је u Frаncuskој u vrеmе:
 • 3. Ko je upravljao Kraljevinom Jugoslavijom do punoletstva kralja Petra II?
 • 4. Oktavijan Avgust je uveo:
 • 5. Теkst pоznаt kао Spis о nаrоdimа ili О uprаvlјаnju cаrstvоm nаpisао је:
 • 6. Bitka na Ivankovcu u Prvom srpskom ustanku bila je:
 • 7. Ilirske provincije su bile u sastavu:
 • 8. Ime poslednjeg predsednika Jugoslovenske vlade u Londonu je:
 • 9. U Francuskoj je 1793. godine došlo do:
 • 10. Morejski ili Bečki rat vođen je između:
 • 11. Sa kojim zemljama je Jugoslavija, 1953. godine, potpisala Ugovor o prijateljstvu i saradnji (Balkanski savez)?
 • 12. Gоdinе 1730. prе n.е. еgipаtskа držаvа је pаlа pоd vlаst:
 • 13. Koja je grčka boginja bila gospodarica divljih životinja, prirode i boginja lova?
 • 14. Ustav Kraljevine Srbije iz 1888. godine zasnivao se na načelima:
 • 15. Koja funkcija u Rimu je mogla trajati najviše 6 meseci?