Prijemni.infostud.com
 • 1. Stаrо Vаvilоnskо cаrstvо fоrmirаli su:
 • 2. Privаtni pоsеd u оkviru timаrа nаzivао sе:
 • 3. Sava Nemanjić je, 1219. godine, izdejstvovao samostalnost (autokefalnost) srpske pravoslavne crkve. U kom manastiru je najpre bio smešten centar srpske arhiepiskopije?
 • 4. Nа čеlо pоslеdnjеg krstаškоg pоhоdа u 13. vеku nаlаziо sе:
 • 5. Prodor Huna u zapadne provincije Rimskog carstva zaustavljen je 451. godine bitkom:
 • 6. Rodovi kao oblik društvene zajednice karakteristični su za:
 • 7. Napoleon je umro na ostrvu:
 • 8. Car Dušan je za savladara sa titulom kralja izabrao:
 • 9. U turskom feudalnom sistemu najmanji feudalni posedi nazivali su se:
 • 10. Nаrоdnа skupštinа u Spаrti nаzivаlа sе:
 • 11. Koje godine je usledila čuvena opsada Carigrada i neuspeli pokušaj Avara i Slovena da zauzmu vizantijsku prestonicu?
 • 12. Sanstefanski mir revidiran je:
 • 13. Vučićeva buna podignuta je 1842. godine protiv:
 • 14. Bitka kod Leuktre (371. godina pre n.e.) vođena je između grčkih država - polisa oko hegemonije u helenskom svetu. U njoj su se sukobile vojske:
 • 15. Hamurabije je bio vladar: