Prijemni.infostud.com
 • 1. Prodor Huna u zapadne provincije Rimskog carstva zaustavljen je 451. godine bitkom:
 • 2. Ustavobraniteljska vladavina u Srbiji trajala je između:
 • 3. Srbija je postala Kraljevina:
 • 4. Prema grčkim mitovima, vrhovni bog helenskog (grčkog) sveta bio je Zevs. Najmlađi među olimpijskim bogovima bio je:
 • 5. Koji od navedenih ugovora nije zaključen posle Prvog svetskog rata?
 • 6. Ko je izgovorio čuvene reči: "Vojnici, junaci, naš puk je izbrisan iz brojnog stanja Vrhovne komande"
 • 7. Prvi svetski rat završen je:
 • 8. Теhеrаnskа kоnfеrеnciја оdržаnа је:
 • 9. Ikonoborstvo je pokret nastao u:
 • 10. Magna Carta Libertatum (Velika povelja slobode) je doneta u:
 • 11. Hamurabije je bio vladar:
 • 12. Karolinzi su bili dinastija:
 • 13. FNRJ je proglašena 29. XI 1945. i bila je definisana kao:
 • 14. Koja je grčka boginja bila gospodarica divljih životinja, prirode i boginja lova?
 • 15. Stеfаn Vukčić Kоsаčа sе prоglаsiо zа „hеrcеgа оd Svеtоg Sаvе“: