Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • 1. Sićevačka klisura se nalazi u u dolini reke:
 • 2. Kakvi su rodovi oblaka „Kumulusi":
 • 3. Reke koje najveću količinu vode dobijaju topljenjem snega i lednika imaju:
 • 4. Kako se naziva granica koja prolazi nekim istaknutim prirodnim objektom?
 • 5. Polinezija znači '' Mala ostrva'' ?
 • 6. Razmera 1: 500.000 nam ukazuje da 1 mm na karti predstavlja 500m u prirodi.
 • 7. Najmanju gustinu naseljenosti u Aziji ima:
 • 8. Šume su najrasprostranjenije:
 • 9. Slivu Crnog mora pripada preko 90% teritorije Srbije?
 • 10. Reljef spada u grupu:
 • 11. Južna Morava pripada:
 • 12. Najveća država u Evropi po broju stanovnika je:
 • 13. Najveći kontinent na Zemlji je:
 • 14. Grdelička klisura se nalazi u dolini reke:
 • 15. Najveća evropska luka po prometu je: