Prijemni.infostud.com
 • 1. Subregija Jadar pripada delu Šumadije?
 • 2. Ako granica vodi nekim istaknutim prirodnim objektom, kažemo da je:
 • 3. Najviše stanovnika u Južnoj Americi ima:
 • 4. Prema odnosu kopna i mora države mogu biti:
 • 5. Crnogorsko primorje zahvata oko 18% teritorije Crne Gore?
 • 6. Najveći prirodni priraštaj u Srbiji karakteriše stanovnike:
 • 7. Po uređenju sve Latino-američke države su republike?
 • 8. Srbija je, prema odnosu kopna i mora:
 • 9. Kako se zvao najveći srpski i balkanski geograf:
 • 10. Regionalna celina Srem prostire se:
 • 11. Razmera 1: 500.000 nam ukazuje da 1 mm na karti predstavlja 500m u prirodi.
 • 12. Energetika spada u sledeću industriju:
 • 13. Najmanji kraški oblici reljefa su:
 • 14. Najveća nalazišta mrkog uglja u Srbiji su u:
 • 15. Koja lesna zaravan se nalazi između dolina Tamiša i Begeja?