Prijemni.infostud.com
 • 1. Geografska subregija Rađevina pripada severozapadnoj Srbiji?
 • 2. Oko 30% afričkog stanovništva poreklom je iz Evrope i Azije?
 • 3. Umereni toplotni pojas nalazi se između:
 • 4. Sa porastom nadmorske visine vazdušni pritisak:
 • 5. Na kojoj planini se nalazi najistočnija tačka Srbije?
 • 6. Subregija Jadar pripada delu Šumadije?
 • 7. Cikloni su:
 • 8. Portugalski jezik je zvanični jezik u Angoli?
 • 9. Nizije su reljefni oblici do:
 • 10. Umereno kontinentalna klima vlada u planinskoj regiji na visinama iznad:
 • 11. Prva jugoslovenska država (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) je nastala
 • 12. Reljef spada u grupu:
 • 13. Dinarske planine, po nastanku su:
 • 14. Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od:
 • 15. Slivu kog mora pripada najveći deo teritorije Srbije: