Najčešća pitanja u vezi akreditacije fakulteta/visokih škola

Šta podrazumeva proces akreditacije fakulteta/visokih škola?

Zakonski proces nalaže da se visokoškolske ustanove i programi koji se obavljaju u okviru visokoškolskih ustanova akredituju do školske 2009./2010. godine. Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne, specijalističke, akademskih i ms, doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.
početak strane

Koji su najčešći razlozi zbog kojih fakulteti/visoke škole ne dobijaju akreditaciju?Visokoškolske ustanove moraju da omoguće sledeće: Da postoji dovoljno nastavnika, da nastavnici budu adekvatno kvalifikovani i da predaju predmete za koji su kvalifikovani, da su studentima dostupna neophodna nastavna sredstva (laboratorije, biblioteke, medijateke, broj kompova). Takođe svaka ustanova mora da održi minimum 20 sati predavanja, vežbi i drugih oblika aktivne nastave nedeljno i mora da ima utvrđena pravila za ispitne rokove kao i za sistem vrednovanja studentskog rada tokom godine. Ukoliko neka od ovih stavki nije zadovoljena, fakultet nema prava na akreditaciju.

Šta se dešava sa fakultetima/visokim školama koji ne prođu proces akreditacije? Proces akreditacije je cikličan, škole koje ispune uslove dobiju aktreditaciju, one koje moraju da ispune relativno sitne manjkavosti, dobijaju akt upozorenja dok oni fakulteti koji moraju da naprave velike ispravke bivaju odbijeni na godinu dana. U tih godinu dana moraju da se poprave svi nedostaci a ukoliko se to ne dogodi školi se ukida dozvola za rad.

početak strane Ako fakultet/visoka škola izgubi pravo na akreditaciju da li može da upisuje nove studente? Ukoliko se ovo dogodi fakultet ima obavezu da završi rad sa studentima koji su upisali studije pre tog procesa. Po zakonu ima obavezu da omogući završetak studija svima koji su ih započeli.

Da li student koji je upisao fakultet/visoku školu, koji nije dobio akrditaciju može da se prebaci na drugi fakultet/visoku školu i da mu se pritom priznaju položeni ispiti? Studenti bi mogli preći na drugi fakultet ali zakonska obaveza primorava izabrani fakultet da omogući studentu da završi studije koje je započeo.


Da li studenti sa privatnih fakulteta/ visoka škola koji su izgubili dozvolu mogu da pređu na državni fakultet i pod kojim uslovima?To još nije precizno definisano, zakon to omogućava ali pitanje je pod kojim uslovima to mora da se čini i da li su studentski programi usklađeni na privatnim i državnim fakultetima.


Da li će studenti koji su završili neki fakultet/visoku školu koja naknadno nije prošla proces akreditacije osetiti neke posledice? Kako će se vrednovati diploma visoke škole ili fakulteta koji su izgubili dozvolu za rad? Da li će ona uopšte imati vrednost na tržištu rada?To se još ne zna, iz prostog razloga što mora proći određeni vremenski period da bi tržište rada to moglo da pokaže. Diploma koju su ti studenti stekli je pravno validna i važeća u svakom smislu. Posledice su u svakom slučaju moguće.


početak strane Kome studenti mogu da se obrate za informacije u vezi akreditacije fakulteta/visokih škola? Studenti moraju da budu dobro informisani po kakvim studijskim programima studiraju, svaki fakultet je obavezan da obaveštava svoje studente o svim svojim delatnostima. Te informacije svim studentima moraju da budu dostupne. Fakultet mora da objavi sadržaje predmeta, ispitne obaveze, način ocenjivanja , koji nastavnici i asistenti drže nastavu kao i njihove kvalifikacije, naučni radovi i knjige koje nastavnici publikuju. Studenti i studentske organizacije moraju da učestvuju u procesu samovrednovanja koji je obavezan, kao i njegovo objavljivanje.


Da li proces akreditacije postoji i u drugim zemljama? Koliko se proces akreditacije u našoj zemlji razlikuje od procesa akreditacije u zemljama u okruženju?Sve zemlje u Evropi su radile akreditaciju. U nekim zemljama akreditacija se obavlja preko mreže agencija za akreditaciju dok u nekim drugim, manjim po broju stanovnika kao što su Irska i Finska, agencije tj. tela koja obavljaju akreditaciju se formiraju kao državne institucija. Naša agencija za akreditaciju je nezavisna ali je formirana od strane nacionalnog saveta za visoko obrazovanje koga je formirala skupština.


Želite da saznate više o akreditaciji? Preuzmite sledeće dokumente: Akreditacija u visokom obrazovanju, Ministarstvo prosvete i sporta(pdf, 200Kb)

Akreditacija u visokom obrazovanju, dr Miodrag Lazić(pdf, 1.7Mb)

Spisak akreditovanih fakulteta može se pronaći na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

 

Zahvaljujemo se prof. dr Veri Dondur, članici Komisije za akreditaciju, za pomoć u izradi ove stranice.


početak strane

Broj poseta, Oktobar 2015:

163.871

Ukupan broj univerziteta:

Ukupan broj fakulteta:

Ukupan broj visokih škola:

Ukupan broj smerova na fakultetima:

Ukupan broj smerova na visokim školama:


Procitajte savete uspe�nih
TwitterYoutubeFacebook
Infostud dobitnik priznanja Najbolje iz Srbije