Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine.Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazija, srednja medicinska škola, škola veterinarskog usmerenja i ostale škole iz oblasti zdravstva.

Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit iz iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.

Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na Republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata.

Kandidat pri upisu na studije medicine polaže prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Hemije i Biologije.

Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom.

Pravo rangiranja ima kandidat koji je postigao najmanje 31 bod na prijemnom ispitu.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Medicinski fakultet u Beogradu 450 158 608 1250 126.600 2.500 EUR
Integrisane akademske studije medicine 450 50 500 1246 126.600 2.500 EUR
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 60 60 0 7.000 0
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 48 48 4 121.600 2.500 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Medicinski fakultet u Beogradu 0 58 58 41 121.600 2.500 EUR
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 13 13 33 0 0
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 45 45 8 121.600 2.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-25.6.2016. 6000 29.6.2016. 1.7.2016. 11-13.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-3.9.2016. 6000 6.9.2016. 7.9.2016. do 16.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog