Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava iz hemije i biologije za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Beogradu održavaće se u periodu od 3.12.2016. godine do 27.5.2017. godine, subotom, po tri školska časa po predmetu.

Organizovanje kursa ne podrazumeva istovremeno pohađanje oba predmeta, već izbor zavisi od želje samog kandidata.

Cena 1 časa za Hemiju iznosi 550,00 dinara, ukupno za 60 časova  33.000,00 dinara i cena 1 časa  za  Biologiju iznosi 550,00 dinara, ukupno za 60 časova  33.000,00 dinara.

Zainteresovani kandidati mogu da kupe obrazac prijave sa uplatnicama u fotokopirnici Fakulteta  u ulici dr Subotića (suteren Fakulteta) od 15.11.2016. godine, s tim što za svaki predmet postoje tri tipa uplatnica:

  1. Uplatnica sa kompletnim iznosom I i II rate po svakom predmetu koju treba uplatiti najkasnije pre početka nastave,
  2. Uplatnica I rate po pojedinačnom predmetu koju treba uplatiti najkasnije do početka nastave,
  3. Uplatnica II rate po pojedinačnom predmetu koju treba uplatiti najkasnije do 31.03.2017. godine.

Nakon uplate kandidat je dužan da dostavi prijavu i dokaz o uplati Studentskoj službi Medicinskog fakulteta, radi evidentiranja.

Prijave i uplate kandidata primaće se do 1.12.2016. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

 

Molimo da se za sva obaveštenja javite na telefone:  36-36-332; 36-36-328; 36-36-333.

 

Prilog:

Nastava se održava: za termine I-IV u velikoj vežbaonici Instituta za humanu genetiku za termine V-XX u amfiteatru Histofiziološkog instituta.

 

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita iz Hemije za Osnovne akademske studije Sestrinstvo

  1. Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije, Grupa autora (urednik prof. dr I. Karadzić), Medicinski fakultet u Beogradu, CIBID 2016. (kupuje se u Skriptarnici Medicinskog fakulteta u Beogradu)
  2. Opšta hemija za I razred srednje škole, Miloje Rakočević, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd
  3. Neorganska hemija za II razred srednje škole, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd
  4. Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije i srednje škole, Radivoje Nikolajević, Mirjana Šurjanović, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd
  5. Hemija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smeramedicinske, veterinarske i škole za negu lepote, Aleksandra Stoiljković, Zavod za udžbenike, Beograd

Izdvojene ustanove: