Prijemni.infostud.com


Studijski program - Informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Osnovne akademske studije studijskog programa informatika

  • Studije traju 4 godine i imaju obim od 240 ESPB
  • Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2015/16. Godine
  • Po prethodnoj akreditaciji program je trajao tri godine i imao obim od 180 ESPB

Nakon završenih četvorogodišnjih osnovnih studija Informatike, moći će da se upisuju jednogodišnje master studije Informatike.

Upisivanje jednogodišnjih master studija Informatike će početi za 3-4 godine, kada prvi diplomci završe osnovne četvorogodišnje studije.

Nakon završetka osnovnihakademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar.

 

1. Godina

 

1. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Programiranje 1 3+3+0 8
2. Uvod u organizaciju računara 3+2+0 6
3. Diskretne strukture 1 3+2+0 6
4. Linearna algebra i analitička geometrija 3+7+0 7
5. Izborni predmet 1 (grupa O) 2+0 3
2. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Programiranje 2 3+3+0 8
2. Uvod u arhitekturu računara 3+2+0 6
3. Diskretne strukture 2 3+2+0 6
4. Analiza 1 3+3+0 7
5. Izborni predmet 2 (grupa O) 2+0 3
Ukupno 48 60

2. Godina

3. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Algoritmi i strukture podataka 3+2+0 6
2. Uvod u veb tehnologije 3+2+0 6
3. Geometrija 3+2+0 6
4. Operativni sistemi    
5. Analiza 2 3+2+0 6
4. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Konstrukcija i analiza algoritama 3+2+0 6
2. Objektno orijentisano programiranje 3+2+0 6
3. Analiza 3 3+2+0 6
4. Algebra 1 3+2+0 6
5. Izborni predmet O3 3+2+0 6
Ukupno bar 50 60

3. Godina

5. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Relacione baze podataka 3+2+0 6
2. Prevođenje programskih jezika 2+3+0 6
3. Računarska grafika 2+3+0 6
4. Verovatnoća 2+3+0 6
5. Uvod u numeričku matematiku 2+2+1 6
6. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Veštačka inteligencija 2+3+0 6
2. Istraživanje podataka 1 2+3+0 6
3. Programske paradigme 2+3+0 6
4. Izborni predmet P1 2+3+0 6
5. Statistika 2+3+0 6
Ukupno bar 50 60

 4. Godina

7. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Računarske mreže 2+3+0 6
2. Razvoj softvera 2+3+0 6
3. Izborni predmet P2 2+3+0 6
4. Izborni predmet P3 2+3+0 6
5. Izborni predmet M1 2+3+0 5
8. Semestar
  Predmet Časovi ESPB
1. Projektovanje baze podataka 2+3+0 6
2. Specijalni kurs bar 2+3 6
3. Izborni predmet K bar 5 6
4. Izborni predmet P4 2+3+0 6
5. Metodologija stručnog i naučnog rada 2+0+0 2
6. Izborni predmet M2    
Ukupno bar 52 60


Izborni predmeti

Izborni predmeti (grupa P)
  Predmet Časovi ESPB
1. Teorija izračunljivosti 2+3+0 6
2. Arhitektura računara 2+3+0 6
3. Konstrukcija kompilatora 2+3+0 6
4. Funkcionalno programiranje 2+3+0 6
5. Interakcija čovek - računar 2+3+0 6
6. Razvoj multimedijalnih sistema 2+3+0 6
7. Uvod u interaktivno dokazivanje teorema 2+3+0 6
8. Računarska inteligencija 2+3+0 6
9. Programiranje baza podataka 2+3+0 6
10. Istraživanje podataka2 2+3+0 6
11. Programiranje za veb 2+3+0 6
Izborni predmeti (grupa K)
  Predmet Časovi ESPB
1. Stručni kurs 21 0+2+0 2
2. Stručni kurs 22 0+2+0 2
3. Stručni kurs 31 0+3+0 3
4. Stručni kurs 32 0+3+0 3
5. Seminarski rad 21 0+0+2 2
6. Seminarski rad 22 0+0+2 2
7. Seminarski rad 31 0+0+3 3
8. Seminarski rad 32 0+0+3 3
9. Izborni predmet iz grupe P 2+3+0 6
Izborni predmeti (grupa O)
  Predmet Časovi ESPB
1. Engleski jezik 1 2+0+0 3
2. Engleski jezik 2 2+0+0 3
3. Tehničko i naučno pisanje 2+0+0 3
4. Zetetika  - kritičko rasuđivanje 2+0+0 3
5. Računarstvo i društvo 2+0+0 3
6. Osnovi astronomije 2+3+0 6
7. Osnovi mehanike 2+3+0 6
Izborni predmeti (grupa M)
  Predmet Časovi ESPB
1. Diskretne strukture 3 2+3+0 5
2. Analiza 4 2+3+0 5
3. Primena projektivne geometrije u računarstvu 2+3+0 5
4. Algebra 2 2+3+0 5
5. Uvod u teoriju uzoraka 2+2+0 5
6. Uvod u kompleksnu analizu 2+3+0 5
7. Operaciona istraživanja 2+3+0 5
8. Uvod u računarsku topologiju 2+3+0 5
9. Osnove matematičkog modeliranja 2+3+0 5
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog