Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Math is like love - a simple idea

but it can get complicated

slika5.jpg

Dan fakulteta

20. decembrа 1873. godine nа Velikoj školi je osnovаnа prvа Kаtedrа zа mаtemаtiku nа tаdаšnjem prirodno-mаtemаtičkom odseku Filozofskog fаkuletа. Ovаj dаtum Mаtemаtički fаkultet obeležаvа kаo Dаn Fаkuletа.

2013. godine smo obeležili 140 godinа od osnivаnjа...

 

Istorijat

Nastava matematike u Srbiji počela je odmah po osnivanju Liceja, 1838. godine. Dalji razvoj ove naučne discipline istovetan je sa razvojnim putem osnovnih prirodnih nauka u Srbiji.

Godine 1853. osnovano je Prirodno-tehničko odeljenje Liceja, kao jedno od tri njegova odeljenja. U desetogodišnjem razdoblju (1863-1873. godine) prirodne nauke i matematika izučavaju se u okviru Tehničkog fakulteta Velike škole, da bi se na kraju tog perioda, osnivanjem Prirodno-matematičkog odseka Filozofskog fakulteta, ove nauke vratile na Filozofski fakultet. Narednih sedamdesetak godina prirodne nauke i matematika se razvijaju u okviru Filozofskog fakulteta, sve do 1947. godine kada je Prirodno-matematički odsek Filozofskog fakulteta prerastao u samostalan Prirodno-matematički fakultet.

Godine 1990, reorganizacijom Prirodno-matematičkog fakulteta, tadašnji Odsek za matematiku stiče poslovnu i organizacionu samostalnost, a status samostalne ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu Matematički fakultet dobio je 1995. godine konstituisanjem sopstvenih organa upravljanja i donošenjem Statuta Fakulteta.

Više od 6000 diplomiranih matematičara, više od 700 magistara, brojni specijalizanti i više od 400 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu pokazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji, a iz reda nastavnika ovog Fakulteta dosad je birano deset članova Srpske akademije nauka i umetnosti.

 

Opis osnovnih studija, broj studijskih programa

Na Matematičkom fakultetu postoje 3 ciklusa studija:

 • Osnovne akademske studije, 240 ESPB
 • Master akademske studije, 60 ESPB
 • Doktorske studije, 180 ESPB

Nastava je organizovana u okviru tri studijska programa:

MATEMATIKA (4+1) sa modulima:

 •   Teorijska matematika i primene
 •   Primenjena matematika
 •   Statistika, aktuarska i finansijska matematika
 •   Računarstvo i informatika
 •   Profesor matematike i računarstva
 •   Astronomija

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani matematičar.

INFORMATIKA (4+1)

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar  

 ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA (4+1) sa modulima:

 •   Astroinformatika
 •   Računarska mehanika i astrodinamika
 •   Astrofizika

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani astronom.

Potencijalni budući studenti više informacija mogu pronaći na adresi

Organizovanje praktične nastave

Studenti Matematičkog fakulteta sve potrebne informacije u vezi sa praksama i zaposlenjem mogu dobiti na ovoj strani.
 

Gde mogu da se zaposlim? Šta mogu da radim?

Sa diplomom Matematičkog fakulteta možete da se zaposlite u bilo kojoj oblasti poslovanja, ali ono što posebno valja istaći jeste da se već i naši studenti  na nižim godinama studija zapošljavaju i veoma su aktivni na polju praksi.

Kod matematičara je situacija suprotna od one koja je inače prisutna na tržištu rada. Oni su jedni od retkih koji ne moraju da traže posao, već 'posao traži njih'. Neretko se dešava da poslodavci direktno na Fakultetu traže potrebni kadar i nude poslove i prakse isključivo našim studentima i svršenim studentima.

A koje su to oblasti u kojima je tražen naš kadar, možete pogledati ovde:

 •  prosveta
 •  banke
 •  investicioni fondovi
 •  osiguravajuća društva
 •  statistički zavodi
 •  naučnoistraživaćke organizacije
 •  industrija
 •  telekomunikacije
 •  informacione tehnologije...

Sa ponosom i bez lažne skromnosti ističemo da nema nezaposlenih sa diplomom Matematičkog fakulteta.

 

Postojanje lokalne biblioteke

Biblioteka Matematičkog fakulteta je visokoškolska biblioteka, nalazi se na 1. spratu zgrade na Studentskom trgu 16. Delatnost biblioteke je prikupljanje, izbor, obrada i davanje na korišćenje bibliotečke građe i pružanje drugih bibliotečko-informacionih usluga. U fondu biblioteke nalazi se preko 68000 bibliotečkih jedinica, 33000 monografskih publikacija(knjiga) i preko 35000 svezaka časopisa sa veoma značajnim naučninm radovima iz oblasti matematike, astronomije i mehanike. Detalje možete naći na adresi: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~scepann/knjige/

 

Naučna delatnost fakulteta

Detaljnije informacije u vezi sa naučnim aktivnostima, zainteresovani mogu naći na sajtu Matematičkog fakulteta u sekciji Nauka

 

Službe zadužene za rad sa studentima

Studentska služba vrši poslove upisa i ispisa studenata, prijavljivanja i obrade rezultata ispita, izdavanja diploma, studentskog standarda, statistike i druge poslove iz ove oblasti. Kontakti su ovde.

 

Kratak opis organizacija studentskog tipa (parlament, savez, sportska sekcija)

Sve informacije koje se tiču studentskog organizovanja na našem Fakultetu studenti mogu dobiti na sledećim stranicama:

- MATF Forum

- Alas MATF

- na sajtu na stranama koje se odnose na studente

- kao i na adresi studenta prodekana: studentprodekan@matf.bg.ac.rs

 

Kako stići do nas


    Adresa: Studentski trg 16
    I-mejl: matf[at]matf.bg.ac.rs
    Žiro račun: 840-1815666-68
    PIB: 100046603
    Telefon: +381 (0) 11 202 78 01

Računarski centar

Adresa: Vatroslava Jagića 5
Telefon: +381 (0) 11 308 12 07

Adresa: Cara Dušana 62-64
 
slika10mapa.jpg
 

O našim uspesima

Za buduće studente

Naše aktivnosti zabeležene okom kamere.

Video materijali Matematičkog fakulteta.

Pratite nas na Fejsbuku

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog