Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu organizuje besplatnu pripremnu i konsultativnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije u šk. 2017/2018. godini na studijskom programu Građevinarstvo

Nastava se organizuje iz sledećuh predmeta:

  • Matematika
  • Tehnička mehanika

Nastava će se održavati subotom I to:

  • 27. Maja, 3., 10., I 17. Juna u sledećim terminima:
    • 10-12 nastava
    • 12-13 konsultacije

Sale:

  • Matematika - amfiteatar b
  • Mehanika – sala 103

U terminima za nastavu obrađivaće se gradivo za prijemni ispit, a u terminima za konsultacije kandidati će moćI da postavljaju pitanja iz oblasti gradiva za prijemni.

Napomena: Za studijski program Arhitektura se ne organizuje pripremna nastava ali će pred polaganje prijemnog ispita biti organizovane konsultacije.


Izdvojene ustanove: