Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

PRIJAVA NA KONKURS (I ROK) 2., 3. i 4. jula 2014. godine od 10:00 do 13:00 časova!
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju sledeća dokumenta:
 • diploma srednje škole – original i fotokopija,
 • svedočanstva I, II, III i IV razreda - original i fotokopija,
 • izvod iz matične knjige rođenih – sa matičnim brojem - original,
 • prijavni list (dobija se na fakultetu),
 • 2.200,00 dinara uplatiti za prijemni ispit iz matematike (plaćaju svi kandidati) na tekući račun Građevinskog fakulteta 840-1233666-68
Prijemni ispit iz matematike se polaže: 10. jula 2014. godine u 11:00 časova.
Objavljivanje konačne rang liste: 21. jula 2014. do 17:00 časova.
UPIS - 22., 23. i 24. jula 2014. godine od 10:00 do 13:00 časova!

Na upis je potrebno doneti:

 • original diplomu srednje škole,
 • original svedočanstva srednje škole (I,II, III I IV razreda srednje škole - fotokopije se vraćaju),
 • indeks novosadskog univerziteta (dobija se na fakultetu),
 • 1 kom. šv-20 obrasca za školsku 2014/2015. godinu (dobija se na fakultetu),
 • 2 fotografije (4,5 x 3,5 cm),
 • 6.000,00 dinara (za upis) na tekući račun Građevinskog fakulteta 840-1233666-68,
 • 400,00 dinara (za studentsku organizaciju - nije obavezno) na tekući račun Saveza studenata 355-1045819-39.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Građevinski fakultet u Subotici 110 34 144 68 72.000 1.500 EUR
Građevinarstvo 110 34 144 68 72.000 1.500 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Građevinski fakultet u Subotici 52 34 86 4 72.000 1.500 EUR
Građevinarstvo 52 34 86 4 72.000 1.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 2200 1.7.2016. 4.7.2016. 15-18.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 2200 6.9.2016. 7.9.2016. 17. i 19.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog