Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Građevinski fakultet u Subotici organizuje pripremnu nastavu za prijemni ispit školske 2017/18. godine.

 

Intenzivni kurs iz matematike

 • Priprema za prijemni ispit 01. i 08. Aprila 2017. godine s početkom u 9.00 h 
 • Ponavljanje gradiva iz srednje škole 
 • Intenzivni trening za proveru znanja 
 • Grupe na srpskom i mađarskom jeziku 
 • Sa iskusnim predavačima matematike

Prijavljivanje na kurs se vršI na studentskoj službi građevinskog fakulteta do 31. marta 2017. god. radnim danima putem telefona na broj: 024/554-300 lok. 109 u vremenskom intervalu od 8 do 10 h ili na e-mail: studentskasluzba@gf.uns.ac.rs

Teme koje će biti obrađene:

 1. Algebarski izrazi, transformacije algebarskih izraza, algebarske jednačine, stepenovanje
 2. Pojam kompleksnih brojeva i računanje sa njima
 3. Pregled elementarnih funkcija (linearna, kvadratna, eksponencijalna, logaritamska, trigonometrijske)
 4. Eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske jednačine
 5. Pojam vektora i operacije sa vektorima
 6. Koordinatna geometrija ravni. 

Pripremna nastava je besplatna za sve maturante.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog