Prijemni.infostud.com
  • Građevinski fakultet u Subotici


    Kozaračka 2a, Subotica, Subotica


Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Građevinski fakultet u Subotici 110 34 144 68 72.000 1.500 EUR
Građevinarstvo 110 34 144 68 72.000 1.500 EUR

Upisne kvote Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Građevinski fakultet u Subotici 52 34 86 0 72.000 1.500 EUR
Građevinarstvo 52 34 86 0 72.000 1.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-24.6.2016. 2200 1.7.2016. 4.7.2016. 15-18.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 2200 6.9.2016. 7.9.2016. 17. i 19.9.2016.

PRETRAGA FAKULTETA / VISOKE USTANOVE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto studiranja:

Ili izaberi konkretan fakultet/visoku školu: