Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Dan otvorenih vrata

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu Vas poziva na manifestaciju „Otvorena vrata Fizičkog fakulteta 2017“.

Ove godine, vrata Fizičkog fakulteta otvaramo 22. aprila 2017. godine, u periodu od 10 do 16 časova. Manifestacija je namenjena srednjoškolcima koji su zainteresovani za upis studija fizike i meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i ostalim ljubiteljima u ovih divnih nauka.

Na ovoj manifestaciji, budući studenti će imati priliku da se informišu o studijama, i iz prve ruke saznaju kako izgleda studirati na Fizičkom fakultetu.

Više informacija o samom događaju, kao i agendu manifestacije, možete pronaći na:

 

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih studija Fizički fakultet upisuje 140 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 15 studenata koji plaćaju školarinu.

Za upis u prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.

 

Prijava 

Za upis u prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.

Za prijavu je potrebno:

 • Prijavni list (ovde možete pogledati šifrarnik srednjih škola)
 • fotokopija svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice)

Kandidati koji se prijavljuju na osnovu programa afirmativnih mera, prilažu još i potpisane izjave i to:

Kandidati srpske nacionalnosti koji su državljani susednih zemalja prilikom prijave podnose još i: 

 

Prijemni ispit

Svi prijavljeni kandidati polažu po izboru prijemni ispit iz fizike ili matematike, ili oba, u kom slučaju se boduje bolji rezultat. Kandidati koji su tokom trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri pojedninačne nagrade na republičkom takmičenju iz fizike ili matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Prijemni ispit je pismeni i traje 3 sata. Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš) i potvrdu o predatim dokumentima (sa brojem prijave). Kandidati na prijemnom ispitu dobijaju vežbanku i hemijsku olovku. Test je zatvorenog tipa, sastoji se od 20 zadataka sa ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan tačan. Zadaci se rešavaju u vežbanci, a zatim se zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora na testu.

NAPOMENA: Radi efikasnijeg rešavanja određenog tipa zadataka, kandidati na prijemni ispit treba da ponesu i kalkulator.

Zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.

 

Rang lista

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Prioritet prilikom rangiranja imaju kandidati koji su se prijavili na dati studijski program, dok se ostali kandidati rangiraju na preostala mesta na tom studijskom programu.

Najveći mogući broj bodova koje kandidat može da osvoji je 100. Opšti uspeh u srednjoj školi nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta kao i ocene iz vladanja. Prijemni ispit donosi maksimalno 60 poena.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi određenog studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda. Za upis na samofinansiranje neophodno je ostvariti ukupno 31 bod.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo žalbe.

 

Upis

Dokumenta potrebna za upis:

 • indeks (dobija se na Fakultetu)
 • 2 obrasca ŠV-20 (možete ga odštampati ovde ili dobiti na Fakultetu)
 • originali svedočanstava sva četiri razreda srednje škole
 • original diplome o položenom maturskom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa uplaćenih na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice) i to 1.600 dinara za budžetske studente, a 3.100 dinara za samofinansirajuće studente
 • za samofinansirajuće studente dokaz o uplati I rate školarine na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara i može se platiti u 4 rate).


Upis kandidata koji su prijemni ispit položili na drugom fakultetu

Fizički fakultet priznaje prijemni ispit iz matematike ili fizike položen na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ti kandidati će se upisivati po zavšetku upisa primljenih kandidata, ukoliko ostane slobodnih mesta.

Pored dokumenata potrebnih za upis, kandidati treba da ponesu sa sobom potvrdu o položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu sa brojem osvojenih bodova.

 
Vesti o studiranju

 • VIŠER vas poziva na Dane otvorenih vrata VIŠER vas poziva na Dane otvorenih vrata
  Visoka škola elektrotehnike i računarstva (VIŠER) poziva maturante srednjih škola na druženje u okviru Dana otvorenih vrata koji se organizuje u maju mesecu, svake subote u terminu od 09.30 do 14.00…
  26.04.2017

 • Najskuplji indeks 243.500 dinara Najskuplji indeks 243.500 dinara
  Prema predlozima kvota i školarina, usvojenim na Senatu Univerziteta u Beogradu, ove godine moći će da se upiše 14.850 brucoša, od čega 9.511 na budžet. Ovo su samo predlozi fakulteta,…
  27.04.2017

 • Upis na fakultete: Šta očekuje brucoše? Upis na fakultete: Šta očekuje brucoše?
  Počinje upisni rok na fakultetima u Srbiji za školsku 2017/2018. godinu. Dobra vest je da su fakulteti dobili veće upisne kvote na IT smerovima, a loša da nekoliko njih traži…
  26.04.2017

Saveti za polaganje prijemnog