Prijemni Infostud.com - Vredi studirati


Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za upis u I godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.

Svi prijavljeni kandidati polažu po izboru prijemni ispit iz fizike ili matematike, ili i fizike i matematike (u kom slučaju se boduje bolji rezultat). Kandidati koji konkurišu za upis u studijsku grupu Fizika i hemija, mogu polagati i prijemni ispit iz hemije.

Fizički fakultet priznaje prijemni ispit iz matematike i fizike položen na bilo kom fakultetu u Republici Srbiji.

Izbor kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata ostvarnenog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Najveći mogući broj bodova je 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu srednje škole pomnožen sa 2. Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta kao i ocena iz vladanja. Po ovom osnovu kandidat može steći  najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prijemni ispit donosi maksimalno 100 poena. Rezultat na ispitu (broj poena) množi se sa faktorom 0.6. Tako pomnožen broj poena predstavlja bodove osvojene na klasifikacionom ispitu. Najveći broj bodova po ovom osnovu je 60.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odabranog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda.