Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 440 957 0 65.000 2.000 EUR
Engleski jezik i književnost 40 30 70 0 96.000 2.000 EUR
Filozofija 30 30 60 0 65.000 2.000 EUR
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 27 33 60 0 65.000 2.000 EUR
Istorija 45 25 70 0 96.000 2.000 EUR
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 0 65.000 2.000 EUR
Mađarski jezik i književnost 16 9 25 0 65.000 2.000 EUR
Nemački jezik i književnost 40 20 60 0 65.000 2.000 EUR
Pedagogija 40 35 75 0 96.000 2.000 EUR
Psihologija 40 40 80 0 96.000 2.000 EUR
Rumunski jezik i književnost 5 20 25 0 65.000 2.000 EUR
Rusinski jezik i književnost 4 11 15 0 65.000 2.000 EUR
Ruski jezik i književnost 25 15 40 0 65.000 2.000 EUR
Slovački jezik i književnost 5 15 20 0 65.000 2.000 EUR
Socijalni rad 20 30 50 0 96.000 2.000 EUR
Sociologija 30 25 55 0 65.000 2.000 EUR
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 10 7 17 0 65.000 2.000 EUR
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 40 20 60 0 65.000 2.000 EUR
Srpska književnost i jezik 45 40 85 0 65.000 2.000 EUR
Žurnalistika 40 30 70 0 96.000 2.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 7000 28-30.06.2017. 03.07.2017. 07-14.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Sistematski pregledi

    Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.


  • Važnost postavljanja pitanja od strane studenata

    Veština postavljanja pitanja bitan je deo učenja i studiranja, jer će se njeno praktikovanje, sasvim sigurno, odraziti na kvalitet vašeg znanja, kao i na učinke u vidu ocena.


  • Par saveta pre izbora fakulteta

    S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu.