Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Filozofski fakultet - Novi Sad 517 440 957 1160 65.000 2.000 EUR
Engleski jezik i književnost 40 30 70 184 96.000 2.000 EUR
Filozofija 30 30 60 25 65.000 2.000 EUR
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 27 33 60 21 65.000 2.000 EUR
Istorija 45 25 70 65 96.000 2.000 EUR
Komparativna književnost sa teorijom književnosti 15 5 20 11 65.000 2.000 EUR
Mađarski jezik i književnost 16 9 25 11 65.000 2.000 EUR
Nemački jezik i književnost 40 20 60 76 65.000 2.000 EUR
Pedagogija 40 35 75 111 96.000 2.000 EUR
Psihologija 40 40 80 288 96.000 2.000 EUR
Rumunski jezik i književnost 5 20 25 6 65.000 2.000 EUR
Rusinski jezik i književnost 4 11 15 1 65.000 2.000 EUR
Ruski jezik i književnost 25 15 40 27 65.000 2.000 EUR
Slovački jezik i književnost 5 15 20 1 65.000 2.000 EUR
Socijalni rad 20 30 50 120 96.000 2.000 EUR
Sociologija 30 25 55 53 65.000 2.000 EUR
Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 10 7 17 2 65.000 2.000 EUR
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 40 20 60 40 65.000 2.000 EUR
Srpska književnost i jezik 45 40 85 44 65.000 2.000 EUR
Žurnalistika 40 30 70 74 96.000 2.000 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 7000 28-30.06.2017. 03.07.2017. 07-14.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

    Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


  • Namirnice koje zamenjuju kofein

    Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


  • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

    Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva