Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Filozofski fakultet - Novi Sad 31(149) 470 235
- Engleski jezik i književnost 177(70) 40 83.34 30 77.86
- Filozofija 26(60) 22 51.84 3 35.68
- Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom 25(60) 23 54.10 2 46.98
- Istorija 71(70) 48 66.20 16 34.72
- Komparativna književnost sa teorijom književnosti 23(20) 15 75.42 5 58.94
- Mađarski jezik i književnost 13(25) 13 55.70
- Nemački jezik i književnost 82(60) 40 74.78 20 66.96
- Pedagogija 123(75) 41 77.16 33 67.62
- Psihologija 278(80) 42 81.17 35 77.00
- Rumunski jezik i književnost 3(25) 3 67.24
- Rusinski jezik i književnost 1(15) 1 91.22
- Ruski jezik i književnost 37(40) 25 58.86 11 43.76
- Slovački jezik i književnost 2(30) 2 85.20
- Sociologija 64(55) 30 80.66 25 64.10
- Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom 5(25) 4 50.29 1 43.52
- Srpska filologija: Srpski jezik i književnost 45(60) 35 77.18 10 64.82
- Srpska književnost i jezik 62(85) 46 71.46 14 40.48
- Žurnalistika 129(70) 40 73.70 30 67.50Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

    Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


  • Namirnice koje zamenjuju kofein

    Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


  • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

    Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva