Prijemni.infostud.com


Studijski program - Psihologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Psihologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Psihologija,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti


 

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija

 

Cilj studijskog programa

 • Upoznavanje studenta sa predmetom, osnovnim metodama i razvojem psihologije 
 • kao nauke i struke,
 • Osposoblјavanje studenta za samostalnu primenu statističkih metoda u oblasti 
 • društveno-humanističkih nauka i srodnim disciplinama,
 • Ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i vodećim teorijskim sistemima,
 • Upoznavanje studenta sa osnovnim principima psihičkog razvoja čoveka,
 • Osposoblјavanje studenta za razumevanje ponašanja pojedinaca i grupa u užem 
 • i širem socijalnom kontekstu,
 • Osposoblјavanje studenta za razumevanje i istraživanje individualnih razlika,
 • Osposoblјavanje studenata za profesionalni rad u kliničko psihološkoj oblasti, 
 • pedagoško razvojnoj oblasti i industrijsko-organizacionoj.

Kompetencije  

Diplomirani psiholog poseduje teorijska znanja iz različitih psiholoških disciplina, razume i primenjuje bazične empirijske metode koje podrazumevaju samostalnu obradu  podataka, primenu bazičnih statističkih procedura i interpretaciju rezultata istraživanja. Poseduje osnovne veštine neophodne za primenu i samostalnu konstrukciju psiholoških mernih instrumenata. Poseduje bazična znanja i primenjuje elementarne veštine u oblasti primenjenih psiholoških disciplina. Osposoblјen je za samostalnu primenu i interpretaciju psihodijagnostičkih sredstava. Poseduje veštine psihološkog savetovanja u održavanju i unapređenju mentalnog zdravlјa.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog