Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

foto7.jpg

 

Akreditacija

Filozofski fakultet Novi Sad uspešno se akreditovao kao visokoškolska ustanova i dobio uverenja o akreditaciji za 45 studijska programa:

  • 18 studijskih programa osnovnih akademskih studija,
  • 19 studijskih programa diplomskih akademskih studija – master,
  • 8 studijskih programa doktorskih studija.


foto8.jpg

Odseci

Nastava na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odvija se na 17 odseka:

 

Prijemni ispit

Detaljne informacije o dokumentima potrebnim za prijavu, prijemnom ispitu po odsecima kao i o troškovima studiranja možete preuzeti ovde.

 

Međunarodna letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije

Međunarodna letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije Filozofskog fakulteta realizovaće se u periodu od 16. jula do 6. avgusta 2016.

Svečano otvaranje Škole održaće se u ponedeljak, 18. jula, s početnom u 13 sati, na Filozofskom fakultetu u sali za sednice (P9).

 

O fakultetu

Filozofski fakultet Novi Sad osnovan je posebnim zakonom koji je donela Skupština NR Srbije juna 1954. godine, da bi potom Republičko izvršno veće obrazovalo Matičnu komisiju sa zadatkom da, u svojstvu privremenih fakultetskih organa, pripremi početne nastavne planove, izabere vršioca dužnosti Dekana, prve nastavnike i administrativno-tehničko osoblje, da pripremi zgrade i druge uslove za početak rada Fakulteta. Matična komisija odlučila je da se obrazuje šest studijskih programa: za istoriju, za južnoslovenske jezike, za jugoslovensku književnost, za engleski jezik i književnost, za nemački jezik i književnost, i za matematiku sa fizikom.

Fakultet se ubrzano i planski razvijao, s velikim entuzijazmom njegovih poslenika i uz svestranu podršku društvene zajednice. Kadrovski se popunjavao (u početku, razumljivo, dovođenjem u Novi Sad ili već afirmisanih naučnika ili talentovanih mladih ljudi koji su tek ovde započeli da grade univerzitetsku karijeru, da bi kasnije počeo da se oslanja i na svoje najbolje studente; školske 1961/62. godine na trima studijskim programama je otvorio postdiplomske studije, a 1969. godine na Fakultetu su odbranjena prva dva doktorata), za kratko vreme je osnovao biblioteku za potrebe nastave i nauke, smišljeno podsticao razvoj naučno-istraživačkog rada (i individualnog i timskog, čime je Novi Sad prednjačio i u okvirima tadašnje Jugoslavije), uključio se u međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju.

Otvaranjem novih studijskih programa pratio je potrebe zajednice a pre svega višenacionalne Vojvodine: 1957. godine otvoren je Lektorat, a 1959. godine Katedra za mađarski jezik i književnost (te godine je upisana i prva grupa od 30 studenata), 1961. godine prve studente upisala je Katedra za slovački jezik i književnost, 1981. godine osnovane su katedre i otvorene studijski programi za rumunski jezik i književnost (Lektorat 1974. godine) i za rusinski jezik i književnost (Lektorat 1972. godine). Školske 1961/62. godine Fakultet je osnovao katedre i upisao prve studente na studijski programi za rusinski jezik i književnost, za francuski jezik i književnost, za hemiju, za fiziku, za biologiju, nešto kasnije i za geografiju. Fakultet je, na inicijativu Pokrajine, 1968. godine dobio ulogu osnivača tri samostalna naučna instituta - Instituta za lingvistiku, Instituta za hungarologiju i Instituta za istoriju Vojvodine, koji će kasnije (1976. godine) integracijom ući u njegov sastav.

Filozofski fakultet se 1969. godine razdvojio na dva fakulteta - Filozofski i Prirodno-matematički. Studijski program za pedagogiju otvorena je 1972. godine, a za psihologiju 1982. godine. Katedra za sociologiju i filozofiju 1978. godine  osniva studijsku grupu za marksizam, da bi se kasnije, u sklopu šire dezideologizacije društva, umesto nje formirale dve studijski programi - za sociologiju i za filozofiju. Klasične nauke neguju se u sklopu Odseka (ranije instituta odnosno katedre) za istoriju, a folkloristika i narodna kultura na odgovarajućim odsecima.

 

Biblioteka

Ona je najstarija i najveća visokoškolska biblioteka na Univerzitetu u Novom Sadu i druga po veličini naučna biblioteka društveno-humanističkog profila u Vojvodini.

Biblioteka nudi 550.000 publikacija i druge građe. Njeni fondovi i zbirke sadrže legate, stare i retke knjige i aktuelne publikacije, domaće i strane, koje predstavljaju osnovu za odvijanje nastavnog i istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu.

Za rezultate postignute u radu i za doprinos razvoju struke, Biblioteka Filozofskog fakulteta dobila je nagradu Milorad Panić-Surep, za 1994. godinu, koju bibliotekama i bibliotečkim radnicima dodeljuje Zajednica biblioteka Srbije u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije.

Od 2007. godine Biblioteka je članica bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR., kooperativnog onlajn bibliografskog sistema i servisa Virtuelna biblioteka Srbije.

foto2.jpg


Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog