Prijemni.infostud.com


Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine

Pogledajte upisne kvote, broj prijavljenih i školarine za ovu ustanovu i pripadajuće studijske programe.
Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.
Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Farmaceutski fakultet 250 74 324 437 145.000 2.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija 200 47 247 0 145.000 2.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija - medicinska biohemija 50 22 72 0 145.000 2.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 2 420.000 3.500 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR
Farmaceutski fakultet 0 4 4 3   3.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 4 4 0 0 3.500 EUR
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 6000 30.06.2017. 30.06.2017. 03-04.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
4-5.9.2017. 6000 ili 8000 7.9.2017. 8.9.2017. 11.9.2017.

Izdvojene ustanove: