Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prijemni je obavezan.

Kandidati koji konkurišu u prvu godinu osnovnih studija polažu prijemni ispit iz hemije i matematike.

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE
Studijski programi integrisanih osnovnih akademskih i master akademskih studija:
- Farmacija
- Farmacija- medicinska biohemija

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Farmaceutski fakultet 250 74 324 468 145.000 2.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija 200 47 247 0 145.000 2.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija - medicinska biohemija 50 22 72 0 145.000 2.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 0 420.000 3.500 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Farmaceutski fakultet 0 5 5 5 420.000 3.500 EUR
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 5 420.000 3.500 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-26.6.2016. 5000 29.6.2016. 29.6.2016. 4-5.7.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 5000 5.9.2016. 6.9.2016. 8.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog