Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava za prijemni ispit

Sva obaveštenja na telefone:            

Hemija:          011/ 3951-235

Matematika:   011/ 3951-299

fax:                011/ 3972-840

                             3974-349

 

Nastava se organizuje iz predmeta:

                      fond časova      cena

Matematika

     80

     27000,00 RSD

Hemija

     80

     27000,00 RSD

 

Polaznici pripremne nastave mogu da se odluče za pohađanje samo jednog od kurseva.

U slučaju pohađanja oba kursa uplatu izvršiti na posebnim uplatnicama (uplatnice popuniti čitkim slovima sa imenom i prezimenom polaznika kursa).

 Uplatu za pripremnu nastavu za jedan ili oba predmeta izvršiti najkasnije do 05.12.2015. na žiro račun Farmaceutskog fakulteta:

Primalac:

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Vojvode Stepe 450

Svrha doznake:

Priprema za prijemni ispit (navesti predmet, hemija ili matematika)

Iznos:

27000,00

Žiro račun:

840-1127666-05

Poziva na broj

14

 

Nastava se održava subotom i nedeljom.

Prvi termin matematika: 5. decembra 2015. od 10h.
Prvi termin hemija: 6. decembar 2015. od 10h.

Kompletan raspored pripremne nastave možete preuzeti ovde.

 LITERATURA:

Matematika

- Srednjoškolski udžbenici i zbirke od I do IV razreda.

Oblasti: 1. Stepenovanje i korenovanje, 2. Algebarske jednačine i nejednačine, 3. Eksponencijalna i  

logaritamska funkcija, 4. Trigonometrija, 5. Analitička geometrija, 6. Operacije sa funkcijama,            

7. Binomna formula. Aritmetički i geometrijski niz, geometrijski red. 8. Razni zadaci (iz prethodnih oblasti)

- J.Kečkić, S.Nikčević, D. Ranković, J.Jocković: Matematika, priprema prijemnog ispita za  

Farmaceutski fakultet   (izdavač Alexandria, Beograd, izdanje 2013) (može se kupiti u knjižari

„Grafopan“, Vojvode Stepe br.8)

Hemija

- Miloje Rakočević, Rozalija Horvat: Hemija za I razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Rozalija Horvat: Hemija za II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Radivoje Nikolajević, Milena Šurjanović: Zbirka zadataka iz Opšte i neorganske hemije za I i II    

   razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Aleksandra Stoiljkoić: Hemija za III razred

- Julijana Petrović, Smiljana Velimirović: Hemija za IV razred

- Tatijana Jovanović, Mira Čakar, Gordana Popović, Zagorka Korićanac, Vladimir Savić, Zorana

   Tokić-Vujošević: Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita (može se kupiti u

   skriptarnici Farmaceutskog fakulteta)


Izdvojene ustanove: