Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment je jedina visokoškolska organizacija u Srbiji koja školuje projektne menadžere.

CENA ŠKOLARINE OSNOVNIH STUDIJA JE 990 EUR/GODINA U 12 RATA

CENA MASTER STUDIJA JE 1290 EUR/GODINA U 12 RATA

Velika pogodnost za zaposlene – nastava subotom.

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment dobio je akreditaciju Ministarstva prosvete kako za osnovne, tako i za izvođenje master studija.

Projektni menadžent je najtraženija menadžerska profesija u svetu!

Gde se mogu zaposliti projektni menadžeri:

 • Građevinske i projektantske organizacije
 • Strane firme i predstavništva
 • Banke
 • Ministarstva i lokalne samouprave
 • Marketing i druge agencije
 • Konsultantske kuće
 • Naučno istraživačke organizacije
 • Industrijske organizacije
 • Organizacije iz neprivrednog sektora – zdravstvo, kultura, obrazovanje
 • Udruženja i nevladine organizacije

Moguć je upis u I, II i III godinu osnovnih studija, na master studije kao i prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.

 • I godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu
 • II godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završenu jednu godinu studija na nekom fakultetu ili visokoj školi i koji su kompletirali 60 ESPB bodova
 • III godinu studija mogu da upišu studenti koji imaju završene dve godine visoke škole ili studenti koji su završili dve godine fakulteta i kompletirali 120 ESPB bodova

U prvu godinu master studija mogu se upisati studenti koji su ostvarili 180 EPSB bodova, a u drugu godinu master studija mogu se upisati studenti koji su ostvarili 240 EPSB bodova (četiri godine školovanja).

Upis je u toku!

Idejni tvorac Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment je prof. dr Petar Jovanović, dugogodišnji dekan FON-a, naš vodeci stručnjak u oblasti menadžmenta i projektnog menadžmenta. Projektnim menadžmentom se bavi preko 30 godina. Upravljao je realizacijom velikog broja krupnih investicionih i manjih biznis projekata. Osnovao je 1986. godine Jugoslovensko udruženje za upravljanje projektima JUDRUP i od tada je predsednik ovog Udruženja i sadašnjeg Udruženja za upravljanje projektima Srbije (YUPMA). Individualni je član PMI (Project Management Institut) iz SAD i aktivni član određenih tela IPMA (Internacional Project Management Association). Član je BAM (British Academy of Management). Napisao je veći broj radova i knjiga iz projektnog menadžmenta, a po njegovim knjigama se obučavaju generacije projektnih menadžera. Predavao je projektni menadžment na Fakultetu organizacionih nauka i rukovodio je specijalistickim studijama i magistarskim studijama iz projektnog menadžmenta. Definisao je, rukovodio i realizovao preko 300 seminara iz projektnog menadžmenta, a trenutno je angažovan na programu međunarodne sertifikacije projektnih menadžera prema programu IPMA.

 
Lokacija

Lokacija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog