Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za ekonomiju i političke nauke


    Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Panevropski Univerzitet Apeiron

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Privatne visoke škole

Studijski programi:

Beogradska bankarska akademija

Univerzitet Union

Studijski programi:

Fakultet za sport Beograd

Univerzitet Union - Nikola Tesla

Studijski programi:

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

Univerzitet Educons

Studijski programi: