Prijemni.infostud.com
  • Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine


    Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd


Pogledaj fakultete i visoke škole iz ove oblasti:

Međunarodni poslovni koledž K. Mitrovica

Međunarodni fakulteti i visoke škole

Studijski programi:

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Studijski programi:

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin

Univerzitet u Novom Sadu

Studijski programi:

Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA

Univerzitet Singidunum

Studijski programi: