Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

 

U školskoj 2016/17 godini Škola upisuje studente na sledeće akreditovane studijske programe:

Programi su usklađeni po najvišim evropskim i svetskim standardima po uzoru na najpoznatije svetske univerzitete što omogućava našim studentima nastavak školovanja i dalje stručno usavršavanje.

Škola podržava sistem učenja putem Interneta, E-learning, koji je interaktivan i potpuno orjentisan prema studentu. Sistem je realizovan i podržan platformom Moodle. moodle 

Studentima je u toku školovanja a i kasnije ponuđena mogućnost zapošljavanja u struci kroz ponude za radna mesta u mnogim firmama koje se oglašavaju na našem sajtu .

Studiranje 

Studijski programi Visoke škole elektrotehnike i računarstva izrađeni su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima škole i služe njihovom ispunjenju. Škola sistematično i efektivno planira, sprovodi, nadgleda, vrednuje i unapređuje kvalitet studijskih programa. 

Sadržaj kvalifikacija i diploma pojedinih vrsta i nivoa studija odgovaraju karakteru i ciljevima studijskih programa. Manji broj predmeta na svakom smeru je obavezan, a većina je izborna. Kroz obavezne predmete obezbeđuje se sticanje neophodnih znanja i veština, a kroz izborne predmete obrađuju se oni sadržaji koji bliže odgovaraju potrebama i sposobnostima svakog studenta pojedinačno. 

Da bi koncept izbornih predmeta bio potpun postoji i mogućnost da student bira predmete sa drugih smerova. Takođe, kod obaveznih predmeta i jednog broja izbornih predmeta, student može da bira i nastavnika. Najzad, i u okviru većeg broja predmeta, student može da bira način kako će da ispuni svoje obaveze, dajući veći akcenat predispitnim ili ispitnim obavezama. 

Sloboda izbora započeta i postepeno povećavana od 1997. godine pokazala je sledeće prednosti:

 • sadržaj studija prilagođen je interesovanjima,
 • sposobnostima i potrebama studenta,
 • sadržaj studija može se prilagoditi potrebama pojedinih radnih mesta što pomaže nalaženju posla i brzom prilagođavanju radnom mestu,
 • bolja komunikacija sa nastavnicima,
 • rad u manjim grupama, jer pojedinačni predmet ne biraju svi studenti, itd.

 

Školski prostor i oprema 

Visoka škola za elektrotehniku i računarstvo poseduje odgovarajući prostor i opremu za izvođenje obrazovnog procesa na najkvalitetniji način. 

Raspolaže sledećim infrastrukturnim resursima:

 • preko 4000 m2 namenskog prostora;
 • odgovarajuća električna instalacija sa električnom mrežom od oko 1500 priključaka;
 • računarska mreža preko 500 priključaka vezanih na Internet;
 • učionički prostor sa preko 1120 sedišta;
 • 24 različite laboratorije sa savremenom opremom;
 • savremeni radijsko tonski studio;
 • televizijski studio;
 • režijski studio;
 • studio za produkciju i post produkciju;
 • studio za animaciju;
 • 15 kabineta za nastavnike;
 • kancelarija direktora Škole;
 • kancelarija sekretara Škole;
 • računovodstvo,
 • studentska služba;
 • skriptarnica;
 • biblioteka;
 • čitaonica.

 

Laboratorije i centri

ECDL test centar

 • Od aprila 2008. godine Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija postala je ovlašćeni test centar za dobijanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata. Nosilac ovog sertifikata u potpunosti je kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Svi zainteresovani kandidati (naši studenti, zaposleni, kao i svi drugi zainteresovani) mogu prijaviti i polagati testove za dobijanje ECDL sertifikata u našem test centru.

Računarski centar

 • Računarski centar Škole je zadužen za obezbeđivanje računarskih resursa studentima i zaposlenim u Školi. Kao takav je od svog nastanka vodeća ustanova u zemlji u uvođenju novih tehnologija.

Centar za razvoj i istraživanje

 • U aktivnosti Centra za istraživanje i razvoj (CER) su uključeni nastavnici, stručni saradnici, nastavnici praktične nastave i studenti. Centar prvenstveno ima za cilj unapređenje nastavnog procesa, kroz razvoj i realizaciju laboratorijskih instrumenata i pomoćne opreme, pružanje stručne podrške studentima i diplomcima pri realizaciji praktičnih projekata, odnosno završnih radova iz oblasti elektronike.

CISCO školski centar

 • CISCOCISCO školski centar (Cisco Network Academy) ovlašćena je lokalna CISCO akademija za obuku iz računarskih mreža. Za potrebe održavanja nastave u oviru programa CISCO Networking Academy opremljena je posebna laboratorija. Kroz ovaj program, CISCO u saradnji sa obrazovnim institucijama širom sveta, organizuje obuku polaznika iz oblasti mrežnih tehnologija i rada sa CISCO mrežnom opremom. Radi se prema zvaničnom nastavnom materijalu (u elektronskom formatu), uz preporučen hardver.

Microsoft IT Academy
 • MicrosoftMicrosoft IT Academy program je globalni program namenjen akademskim institucijama sa ciljem da pomogne studentima da usvoje praktične veštine u akademskom okruženju, uz korišćenje novih tehnologija.
  Visoka škola elektrotehnike i računarstva je pretplatnik MSDN AA programa, preko kojeg svi aktivni studenti (obnovljena ili upisana tekuća školska godina), kao i zaposleni u okviru škole, imaju mogućnost da potpuno besplatno dobiju licencirani softver kompanije Microsoft, koji mogu koristiti isključivo u naučno-obrazovne svrhe.

Specijalizovane laboratorije

Specijalizovane laboratorije koje su uključene u nastavu studijskih programa Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija:

 • Multimedijalni digitalni HD TV studio
 • Audio studio
 • Multimedijalna računarska laboratorija
 • Studio za animaciju i obradu slike
 • Laboratorija za automatiku
 • Laboratorije za vozila
 • Laboratorija za elektroniku
 • Laboratorija za merenja i telekomunikaciju
 • Laboratorija za obnovljive izvore energije
 • Laboratorija za električne mašine i pogone
 • Laboratorije za računarske mreže i operativne sisteme
 • Laboratorija za računarske periferije, montažu i servisiranje
Detaljnije informacije vezane za upis možete naći na sajtu Škole www.viser.edu.rs/upis
 

Osnovni podaci o školi

Direktor Škole:

dr Vera Petrović, profesor visoke škole

Zamenik direktora Škole:

mr Dragan Drinčić, predavač visoke škole

Sekretar Škole:

Srđan Radisavljević

Rukovodioci studijskih programa:
 • dr Sonja Krstić, rukovodilac studijskog programa Audio i video tehnologije;
 • mr Milija Džekulić, rukovodilac studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima;
 • dr Slavica Marinković, rukovodilac studijskog programa Elektronika i telekomunikacije;
 • mr Svetlana Štrbac-Savić, rukovodilac studijskog programa Elektronsko poslovanje;
 • mr Aleksandra Grujić, rukovodilac studijskog programa Nove energetske tehnologije;
 • dr Slobodanka Đenić, rukovodilac studijskog programa Nove računarske tehnologije i Nove računarske tehnologije - na daljinu
 • dr Perica Štrbac, rukovodilac studijskog programa Računarska tehnikaVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju